Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

”Hitta dina inspirations­källor i vardagen”

Kan du känna att du inte räcker till? Att du vill göra mer, men att tiden inte räcker till. Jenny Widmark, Hållbarhet- och kommunikationschef på Lumire delar med sig av sina tankar i en krönika som handlar om det knepiga livspusslet.


När dagarna snurrar för snabbt tenderar jag att ta genvägar för att hinna med. Men vi kan inte fortsätta ta genvägar när det kommer till hur vi behandlar vår planet. Valen vi gör i vardagen är viktiga, till och med livsviktiga. Klimatet förändras, djur och växtarter dör på grund av de val vi gjort historiskt och som vi fortsätter göra än idag.

Hållbarhet har inga gränser i det avseende att vi alla måste bidra mot samma mål – en framtid. Vi går mot framtiden med olika förutsättningar. Den enskilde kan inte göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket.

Vi börjar med det avfall som ska lämna ditt hem. Ditt avfall kan innehålla båda värdefulla och farliga ämnen. Avfallssortering är en del av EU:s plan för hur vi ska hantera vårt avfall så att människor och miljö inte kommer till skada. Genom att avsätta lite tid och sortera hemma och på jobbet kan du bidra till att spara resurser och skydda både människor och miljö.

Ett annat område som har stor påverkan på vår miljö är vår konsumtion, exempelvis av kläder. För många textilier och produkter sker den största miljöpåverkan vid tillverkningen. Innan vi köper nytt bör vi fundera på om vi kan fortsätta använda det vi har, låna, hyra eller uppdatera på annat vis.

När det kommer till rent vatten är det en förutsättning för mänskligheten. I Luleå är vi priviligierade nog att ha rent vatten i kranen, och ser det som en självklarhet. Vattenbrist är en av klimatförändringarnas första och mest påtagliga konsekvenser. Genom att ta en dusch i stället för ett bad, och stänga kranen när du borstar tänderna kan du spara stora mängder vatten – vår allra viktigaste miljöresurs.

Det var några tips vad vi kan göra som privatpersoner. Vi som bolag har förstås ett stort ansvar. Vi har en tung fordonsflotta och utsläppen från våra fordon måste minska. Hos oss på Lumire, är vi mitt i omställningen till en fossilfri fordonsflotta.  Hela flottan kan inte bytas ut samtidigt, men under tid fasar vi ut och ersätter med fordon som kan drivas med fossilfria drivmedel. Inom en snar framtid blir vi helt självförsörjande, tack vare vår produktion av biogas som sker på Uddebo här i Luleå. Biogasproduktion är ett sätt att ta hand om samhällets avfall och göra det till en ersättare av fossila bränslen och på så sätt minska växthusgasutsläppen.

Så hur hittar jag min inspiration, för att inte ta de där genvägarna? Ofta hittar jag guldkorn i min omgivning. Som vår kvalitets- och miljöchef Per-Anders, som kan avfallssortera som ingen annan. Eller Ingemar som kan laga allt som kommer i hans händer. Personalen på second hand-butiken Samlat kan verkligen få mig att hitta nya användningsområden för de kläder jag redan har i min garderob. Vår chaufför Marcus spanar efter material som kan återanvändas på sina turer i Luleå, och tipsar vidare. Och så är jag oerhört stolt över det goda dricksvatten som alla Luleåbor får i kranen varje dag.

Håll utkik efter goda exempel – guldkornen finns i din närhet.