Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Konstnären: ”Det går att jobba med naturen, eller mot naturen”

Inom vårt vatten- och avloppsprojekt Östra länken som uppgraderar Luleås kretslopp under jord handlar mycket om funktion och ett lösningsinriktat beteende. Men det är också viktigt att få med värden som konst och kultur. Vi hade nöjet att träffa konstnär Katarina Pirak Sikku när hon arbetade med en konstnärlig gestaltning vid Tuna strand härom veckan, som lyfts in som en del i Östra länken-projektet.


– Jag kände att man kunde gå all in; att jobba mot naturen som innebär något drastiskt, eller så jobbar man med naturen och jag valde det sistnämnda.

Så berättar konstnären Katarina Pirak Sikku om sin konst i form av mässingringar som nu finns på ett antal trädtallar i ett lummigt skogsparti vid Tuna strand, nära Mjölkudden. Det kom till henne när hon var och gick vid Lule-älven, och i den Lulesamiska traditionen finns det mässingringar som skyddar mot ont. Titeln på gestaltningen är ”Skyddsandens cirkel”. Mässingsringar har använts rituellt, och för Katarina Pirak Sikku kom känslan att här kunde träden behöva ett extra beskydd, där de står placerade vid en älv som är väldigt exploaterad.

Sagan om ringen. Mässingringarna tar plats på tallarnas stammar, i ett lummigt skogsparti nära vattnet.

Finns det något speciellt du ser som en möjlig fara, där beskydd kan behövas?

– Jag har inte tänkt så, men jag är väldigt förtjust i träd. Kanske tar man bort för mycket träd i stadsnära områden, så det finns med, berättar Katarina Pirak Sikku.

Själva ringarna som är skapade av mässing har tillverkats av en smidesverkstad, i nära samarbete med Katarina Pirak Sikku där de diskuterat vad som är viktigt att tänka på. Med åren kommer de att mörkna, vilket också kommer att bli väldigt fint berättar konstnären:

– De kommer att bli väldigt mörka med tiden, men det handlar fortfarande om en strukturskillnad med det släta i ringen, mot tallens bark.

Är detta ditt första höghöjdsprojektet?

– Ja, det är det, berättar Katarina Pirak Sikku med ett skratt.

Parets första höghöjdsprojekt. Till vänster ses Katarina Pirak Sikku tillsammans med Nils-Henrik Sikku. För att nå rätt höjd bland träden var en lift helt nödvändig.

Inom Östra länken projektet arbetar man kontinuerligt med utformning av en attraktiv stad, i enlighet med Luleås vision 2040. Projektet berör stora ytor och områden av varierande karaktär. Utformningen sker organisationsöverskridande i nära samarbete med Luleå kommuns olika specialister. Helt nya lösningar tar plats, oavsett om det handlar om nya trafiklösningar, konstnärlig gestaltning eller att förbättra en plats eller ett område för rekreation och gott mående. Det kan också handla om att påverka så lite som möjligt, exempelvis i de områden som redan har höga naturvärden. Det senare är fallet just i det område där Katarina Pirak Sikkus konstverk sitter. Vissa av tallarna är uppemot 300 år gamla och det är viktigt att minimera påverkan på dem, berättar Malin Suneson, projektchef på Lumire och för Östra länken (bilden nedan) och säger avslutningsvis:

Luleå kommun har en konstpolicy och använder en viss del av budgeten för konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer, vilket känns berikande. Jag tycker att det är viktigt ur flera aspekter; dels att vi bygger en attraktiv stad men också att få med människor som använder olika slags kreativitet, att de också är med i stadsutformningen. Det är också jättekul att vi har så fina samarbeten med exempelvis kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstaben – vi hjälps åt att bygga en hållbar och attraktiv stad tillsammans.

”Det kan vara iögonfallande lösningar som upplevs som en stor förändring, eller mer subtila idéer – det är viktigt att varje gång noggrant fundera över vad varje plats behöver”, säger Lumires projektchef Malin Suneson, gällande återställande-arbete inom Östra länken-projektet.