Lättare steg med snöskor på

Vad brukar du ha på dig för skor på jobbet? Chansen är kanske inte jättestor att du svarar snöskor. William Norgren (bilden), som arbetar på NCC som är partner till Lumire inom vatten- och avloppsprojektet Östra länken och hans kollegor Patrik Almkvist, Valdis Purvins och Roger Naalisvaara har däremot snörat på sig snöskorna – allt för att lättare ta sig fram i Hertsöns meterdjupa snö, för att kunna märka upp träd som behöver avverkas, med stor precision och rejäl eftertanke.


Anledningen till att arbetslaget använder sig av snöskor, är att träd ska markeras ut inför en avverkning som krävs för att kunna fortsätta arbetet med en ny pumpstation i området som tangerar Avaviksvägen och Lövskärsvägen på Hertsön i Luleå. En del av utbyggnaden av det vatten- och avloppsnät som behövs för Luleå idag, men också ett Luleå som ska kunna växa fortsättningsvis. Själva avverkningen kommer att genomföras så försiktigt och småskaligt som möjligt, därav den noggranna utmärkningen – med snöskor på – där träd för träd markeras. Allt för att endast ett absolut minimum av träd ska behöva avverkas.

Från vänster ses William Norgren, därefter Valdis Purvins, Roger Naalisvaara och Patrik Almkvist. Just denna dag var det bara William Norgren som hade snöskor, och som därmed lättare tar sig fram i den djupa snön.

När vi träffas är det bara William Norgren, som fått på sig snöskorna och det visar sig att han tar sig fram betydligt smidigare än kollegorna som lättare sjunker ner i den djupa snön, där de följer en 400 meter lång passage. Noggrant markeras de träd som ska fällas med rosa färg – allt för att det ska vara tydligt och enkelt att genomföra gallringen framöver.

William Norgren, att använda snöskor på jobbet – hur känns det?

– Det är kul, lite jobbigt att gå men förstås ändå till hjälp i den djupa snön som finns här på Hertsön. Det är första gången jag använder snöskor på jobbet, säger han med ett skratt.

Hur har arbetet gått?

– Det har gått toppenbra, säger William Norgren avslutningsvis, och får instämmande leenden av sina kollegor.

Med rosa färg märks de träd som ska fällas, och för att komma nära inpå är en färd på snöskor att föredra för att slippa sjunka ner i den djupa snön.