Lukt- och smakförändringar på dricksvattnet i Råneå 

Lumire har fått indikationer om lukt- och smakförändringar från olika platser i Råneå. Lumire har inte registrerat någon förändrad vattenkvalitet på det utgående vattnet från vattenverket i Råneå utifrån ordinarie provtagning. Dricksvattnet kan användas som vanligt. För två veckor sedan fyllde Lumire på klor i en tank i vattenverket, detta gör vi normalt två gånger per år. Det kan orsaka lukt- och smakförändringar på vattnet utan att det ger en tydlig klorsmak. Dessa förändringar kommer att klinga av och är ofarligt. På grund av dessa indikationer har Lumire tagit extra vattenprover under föregående vecka (vecka 6). Vi har inte noterat några kvalitetsavvikelser i vattenproverna. Lumire tar kontinuerligt vattenprover för att det ska vara fortsatt tryggt att dricka.