Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Lumire och bostadsrättsförening utvecklar ny lösning tillsammans

Bostadsrättsföreningen Varvet-Hägern i Luleå är en stor förening med inte mindre än 483 lägenheter, vilket innebär många boende och en hel del avfall. För att undvika överfulla avfallsrum och för att skapa en bättre arbetsmiljö för Lumires chaufförer har föreningen tillsammans med Lumire tagit fram en annan lösning – som dessutom spar pengar för föreningen.


Ett av de befintliga avfallsrummen ligger i en brant sluttande nedfart, vilket gör tömningen under vinterhalvåret extra svår eftersom nedfarten då är täckt med snö och is. Föreningen ville dessutom få bukt med att de boende lämnar avfall i avfallsrummen som egentligen ska till en återvinningscentral, vilket varit ett återkommande problem.

– Det har inte varit ultimat för någon av oss. I och med att snö och is är vardag här uppe, har det varit besvärligt både för de boende och våra chaufförer, säger Roger Andersson, Avfallstekniker på Lumire.

Lösningen blev tre nya områden med underjordsbehållare. Med de nya behållarna krävs färre tömningar, vilket innebär en sänkt kostnad för bostadsrättsföreningen. Behållaren ovan jord tar inte mycket mer plats än ett avfallskärl av större modell, men vad som är ovanligt och som blev en smart lösning för Varvet-Hägern var att behållaren under jord tar hand om den största delen av avfallet. 

– Vi satte spaden i marken hösten 2021 och siktar på att driftsätta de nya kärlen under mars månad. Vi får en billigare och smidigare avfallslösning, slipper stökiga avfallsrum samt att Lumires chaufförer får en betydligt bättre arbetsmiljö, säger Maria Ekholm, ordförande för bostadsrättsföreningen Varvet-Hägern.

Vill ni veta mer om hur ni i er bostadsrättsförening kan hitta smartare lösningar för er avfallshantering? Boka in kostnadsfri rådgivning.

Roger Andersson, Avfallstekniker på Lumire
Maria Ekholm, ordförande för BRF Varvet-Hägern
Maria Ekholm, ordförande för BRF Varvet-Hägern.