Lumires tidning – om hållbarhet i Luleå

Vad händer egentligen med vattnet när du spolar, och hur kan det det som spolas iväg användas till värme, el och drivmedel? Per-Anders Adolfsson, kvalitets- och miljöchef på Lumire lär oss mer om avfallstrappan och ett mer hållbart vardagsliv. Dessutom berättar Vega och Otto Waller, 10 respektive 6 år mer om deras syn på hållbarhet. Välkommen till en stunds läsning som förhoppningsvis ger nöje och nytta.