Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Nu finns Lumire-appen för ned­laddning

Nu finns det en Lumire-app på plats för iPhone och Android som är till stor nytta för dig som tänker använda självservice på återvinningscentralerna i Luleå, vilket startar 1 september i Råneå och Antnäs och den 2 oktober på Risslan. Appen har en utbildning som du behöver göra innan du använder tjänsten, och den kan du genomföra även innan dygnet runt-öppet startat. När självservice dygnet runt är igång använder du enkelt appen för att öppna grindarna när du kommer till återvinningscentralen.


Appen har också ett antal andra nyttiga funktioner eller vad sägs om påminnelse om när nästa avfallshämtning sker hos dig, hur du ska sortera avfallet eller kolla in vart närmsta återvinningsstation finns. I den första versionen av appen är det fokus på återvinning och återbruk, däribland för att nyttja tjänsten självservice på återvinningscentralerna i Råneå, Antnäs och Risslan. Framöver finns planer på att även integrera tjänster för att kunna följa den egna vattenförbrukningen och fler tjänster som rör vattenförsörjningen.

I appen kommer du också att kunna ta del av nyheter samt få kännedom om driftstörningar som rör vattenhantering i Luleå, eller om det skulle ske ändringar gällande avfallshämtningsdatum eller andra viktiga avvikelser som kan komma att ske. I den första versionen av appen finns ett fokus på återvinning och återbruk, däribland för att kunna använda den för utbildning och dygnet runt-öppet. Längre fram planeras även för utveckling som att kunna följa vattenförbrukning och fler tjänster gällande vattenförsörjning.

Svårigheter att koppla ihop din adress inne i appen?

Eftersom appen är kopplad till abonnemanget, kan du som bor i hus i Luleå där din partner står på avfalls-,  vatten och avloppsabonnemanget läggas till som kund. Därefter kan ni båda använda appen. Kontakta vår Kundservice via mejl: kundservice@lumire.se eller via telefon 0920 – 25 09 00 så ser vi till att ni båda finns med som kunder.