Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Nu ökar takten för återställandet av vägar vid Bredviken

Ett drygt tjugotal boende från området vid Bredviken, närmare bestämt Knöppelåsvägen och delar av Kalvholmsgatan samlades för att höra mer om vad som ska ske gällandet återställandet av vägar i bostadsområdet de bor i. De möttes upp av projektchef Malin Suneson från Lumire (bilden), Niklas Öhman, projektledare för återställningen som ska ske och Jakob Melby, NYAB som utför själva återställandet.


Bakgrunden är att det funnits gamla vatten- och avloppsledningar som var i dåligt skick, vilket kan orsaka läckage och återkommande problem. Därför bestämdes det för några år sedan att byta ut hela vatten- och avloppspaketet, och att området när återställande sker kommer att utformas i enlighet med Luleå kommuns riktlinjer. Här kan det handla om att smalna av gatorna för att öka grönytor, vilket även säkrar upp för kraftiga regn så att marken blir mer redo att hantera stora vattenmängder. I en artikel Därför görs gatorna smalare – Vårt Luleå (vartlulea.se) berättar stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson mer om hur och varför gatorna görs smalare. Projektet som helhet har dragit ut på tiden och projektchef Malin Suneson berättar:

– Vi ser att det finns en önskan att höra mer om vad som sker, och även varför vissa val och beslut har tagits.  Arbetet har dragit ut på tiden och vi är tacksamma för den stora uppslutningen och engagemanget.

Robert Johansson är en av de boende inom området som var med på mötet. ”Det viktigaste för mig är att de beslut som tas inte bara är av ekonomisk synpunkt, utan även av trafiksäkerhetsmässig synpunkt”, säger han.

Kommer gatorna att vara färdigt asfalterade innan snön kommer? Det undrar en av de boende, och här kan projektledare Niklas Öhman ge ett lugnande svar och Jakob Melby, NYAB fortsätter:

– Vi har bemannat upp detta projekt rejält och prioriterar området. Vi kommer göra så mycket vi hinner innan snön kommer. Sedan startar vi upp till våren igen.

Tidplanen för det kommande arbetet handlar om beläggning av gata, kantstenssättning och återställande vid fastigheterna. Under 2019 – 2020 skedde vatten- och avloppsarbetet som nu är helt avklarat. Arbetet med återställandet beräknas vara klart mellan 2023 – 2024.

För mer information till dig som bor i området:

Bor du i området och vill veta mer om vad som kommer att ske vid just din fastighet eller vid din gata? När det gäller själva utformandet av gatumiljön, kontakta Fredrik Bladfors på Luleå kommun via mejl: fredrik.bladfors@lulea.se

Gäller det frågor om återställande kopplat till vatten- och avloppsarbetet är det projektledare Niklas Öhman som nås via: niklas.ohman@a-metodik.se