Ny betallösning för företag startar till hösten

Med start i mitten av september kommer Lumire att införa en ny, smidigare betallösning för företag som lämnar avfall på Luleås återvinningscentraler. Till skillnad från hushåll, som betalar för sig via taxor, betalar företag per besök. Vi har träffat Billy Labidi, driftchef för Lumires återvinningscentraler (ses på bilden ovan) och Stefan Anderson, vd och byggledare på Anderssons bygg som är en våra företagskunder:


– Vi arbetar både en hel del med Luleå kommun och med privata uppdrag, vi har många olika företag som vi arbetar med. Det finns en stor bredd inom uppdragen, och företaget är därför uppdelat på en avdelning som tar hand om service; exempelvis en dörr som gått sönder på en skola och så har vi en avdelning som handlar om entreprenad. Det är våra två stora affärsområden, berättar Stefan Andersson (bild nedan).

”Vi ser till att alltid ha utrymme för att ta betalt för att kunna lämna avfall på återvinningscentralerna”, berättar Stefan Andersson, vd på Anderssons bygg i Luleå.

Företaget startades av Stefan Andersson på 80-talet, då som egenföregare inom bygg. Under åren har företaget vuxit kontinuerligt och idag är det fem delägare, och närmare 60 medarbetare – däribland många lärlingar. Varje år får företaget cirka 10 000 fakturor och att hitta smarta lösningar för administrationen är viktigt. Anderssons bygg använder ofta Risslans återvinningscentral och Sunderbyns återvinningscentral och avfallsanläggning, för att lämna ifrån sig avfall som uppstår på deras byggprojekt:

– Vi följer alltid reglerna med att det ska vara justa ställningar och god arbetsmiljö, vilket kan vara dyrare – på kort sikt i alla fall. Det kan tyvärr också göra att vi ibland tappar uppdrag till företag som kanske inte är lika noga. Här ingår också att vi alltid har med i våra kalkyler att se till att det finns utrymme för att betala för det som ska lämnas på återvinningscentralerna vid byggjobb, det vill säga det avfall som ska bort från byggplatserna, säger Stefan Andersson.

När det gäller hur det funkar att lämna avfall på återvinningscentralerna löper det på fint berättar han, och konstaterar att när man är noggrann med att göra på rätt sätt blir man också kunnig på att sortera och hantera avfall.

Det är något som också Billy Labidi, driftchef för Lumires återvinningscentraler i Luleå instämmer i, och berömmer både Anderssons bygg och många företag som är noggranna med såväl sortering som att betala för det avfall de lämnar ifrån sig.

Till hösten införs en ny betallösning för företag – berätta mer!

– Tanken är att det är ett steg mot modernisering och digitalisering av återvinningscentralerna, som ska underlätta för våra företagsbesökare. Det ska bli mer lättillgänligt utan att behöva använda våra kort och terminaler. Med den nya lösningen blir det enklare att göra rätt för våra företag i Luleå.

Hur går det till?

– Det kommer att finnas kamerasensorer som skannar registreringsnumret på bilarna som kommer till återvinningscentralerna. Den är helt utan datalagring så inget sparande sker, utan den stämmer av mot fordonsregistret och för de bilar som är registrerade som företagsbilar kommer en faktura att skickas automatiskt. Det blir ingen prisskillnad, utan det är fortfarande 340 kronor exklusive moms per besök av företag, oavsett hur mycket man lastar av. Den enda begränsningen är att ekipaget får väga max 3.5 ton, berättar Billy Labidi och fortsätter:

– Återvinningscentralerna är ju egentligen till för hushållen i en kommun men eftersom vi vet att även företagen gärna vill lämna avfall hos oss vill vi ta emot det på ett ansvarsfullt sätt. Vi har därför även Sunderbyn avfallsanläggning som företag kan besöka om de har ekipage som är tyngre än 3.5 ton.

Hur ska företagen göra sig redo för den nya betallösningen?

– Man behöver inte göra något alls, för de företag som har specifika frågor kommer vi att lösa det allt eftersom. Det kommer mer information löpande framöver.

När börjar den nya betallösningen att gälla och på vilka återvinningscentraler i Luleå?

– Ambitionen är att den startar under september månad, och det kommer att gälla på samtliga återvinningscentraler;  Risslan, Antnäs, Råneå och Sunderbyn, berättar Billy Labidi avslutningsvis.

Edit, september 2022: Betallösningen planeras att börja gälla under oktober månad, och kommer till en start att endast ske på Risslan. På övriga återvinningscentraler används den befintliga lösningen tills vidare.