Vatten- och avlopps­avdel­ningen till Lumire

Från den 1 januari 2022 ingår Vatten- och avloppsavdelningen i Lumire. Det innebär att personalstyrkan nära på fördubblas, till ungefär 150 personer. Vatten- och avsloppsavdelningen har tidigare tillhört stadsbyggnadsförvaltningen inom Luleå kommun.


– Det innebär att våra verksamheter som arbetar med återvinning och avfall samt vatten och avlopp blir ett. Vi blir som bolag en ännu större samhällsbyggare, och mer värdeskapande för Luleåborna, säger vd Per Ekervhen.