Ny huvud­vattenledning i drift i Luleå

Oliver Sundström (bilden) är Arbetsledare inom NCC som är partner till Lumire inom det omfattande vatten- och avloppsprojektet Östra länken i Luleå. Den senaste tiden har han haft fullt upp med arbetet med den tredje huvudvattenledningen som nu är på plats. Just nu installeras också en vattenmätarbrunn som ger möjlighet att ha kontroll över vattnets framfart under jorden. Under tiden som vattenmätarbrunnen installeras stängs en av de gamla huvudvattenledningarna av vilket emellanåt kan ge upphov till grumligt vatten, vilket inte är farligt eller hälsovådligt. Oliver Sundström berättar mer:  


Berätta – en tredje huvudledning är på plats för Luleås vattenförsörjning:

– Vi har tidigare haft två huvudledningar och nu har vi skapat en tredje ledning för att säkerställa en redundant vattenförsörjning. Skulle det bli en läcka på en ledning har vi nu två ledningar till som ger en trygghet för Luleåborna, och utrymme för reparation och att underhålla ledningsnätet. En viktig del av Östra länken-projektet, det känns jättebra att ha nått detta mål i rätt tid dessutom, säger en nöjd Oliver Sundström.

Hur har arbetet gått?

– Drifttagningen av den nya vattenledningen har gått bra, vi har haft bra kommunikation med driftpersonal och boende i närområdet inför mer komplexa moment i produktionen som exempelvis inkopplingar och vattenavstängningar. Inga större komplikationer har uppstått som har påverkat Luleåborna mer än vad vi planerat för eller gått ut med information om. Målet är att de tre ledningarna ska gå simultant, och vara i drift hela tiden från och med februari, förklarar Oliver Sundström och lägger till:

– Just nu håller vi på att installera en vattenmätarbrunn för att kunna se och reglera flödet via monitorer och vid själva installationen av den nya brunnen stängs en av de tidigare ledningarna, vilket inte beräknas ge några störningar då det är enligt vårt tidigare upplägg – två ledningar har fungerat fint men detta är en ytterligare trygghet plus att vi säkrar upp för ett växande Luleå.  

Under mitten och senare delen av januari kan vattnet tidvis bli grumligt berättar Oliver Sundström, något som inte är farligt och som kan avhjälpas genom att spola lite extra i kranen.

Kommer Luleåborna att märka av någon förändring eller störning inom den närmsta tiden?

– Under arbetets gång kommer det inte att märkas av och inte heller från och med februari när alla tre är i drift, förutom den trygghet som finns med tre ledningar. Däremot, just när den ”gamla” ledningen tas i drift igen i mitten eller slutet av januari, så att alla tre ledningar är igång kan det bli vissa störningsmoment i form av grumligt vatten. Det är inte farligt på något vis, man kan spola i kranen en stund så brukar det gå över, tipsar Oliver Sundström avslutningsvis.