Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Ny pilotstudie i Luleå – så ska avloppsvattnet renas från läkemedelsrester

För första gången i Norrbotten har Luleå kommun, närmare bestämt Lumires Vatten och avlopps-enhet beviljats bidrag från Naturvårdsverket för att kunna genomföra en ny studie gällande hur vattnet ska renas från läkemedelsrester. Något som annars kan påverka den akvatiska miljön: ”Än så länge finns inga lagkrav på att rena läkemedelsrester, men vi ser absolut nyttan med denna studie. I dagsläget vet vi inte hur vårt reningsverk belastas och det kommer vi att få reda på nu”, säger Erika Lundström, Vatten- och avloppsingenjör på Lumire, som är ansvarig för projektet.


Det är på Uddebos avloppsreningsverk i Luleå som pilotstudien sker med hjälp av en speciell testutrustning, vilket sker för första gången i Luleå och Norrbotten. Under hösten 2022 kommer resultaten att presenteras:

– Skador och effekter sker inte för människor i första hand, utan vattenlevande organismer som får beteendeförändringar och hormonella ändringar. Hanfiskar får fler kvinnliga enzym, vilket beror på att det kommer ut mycket hormoner i vattnet som exempelvis p-piller. Samtidigt vet vi inte än riktigt än vilka alla effekter är, och vilken påverkan som kan ske. Behovet finns därför för de långsiktiga effekterna, berättar Erika Lundström och fortsätter:

– Det finns också studier som visat att läkemedelsrester och substanser kan leda till en ökad risk för antibiotikaresistens.  

En sak som påverkar koncentrationen av läkemedelsrester i mottagande vattendrag handlar om hur mycket vattnet späds ut och här i Luleå, vid Uddebo avloppsreningsverk finns det en omfattande utspädningseffekt vilket är positivt. Samtidigt kan spår och rester av läkemedel hittas långt ut i havet. Avloppsreningsverk är generellt inte byggda för att hantera de läkemedelsrester som kan finnas kvar, vilket är anledningen till att kompletterande utrustning kan vara till nytta.

Nu fortsätter arbetet med att genomföra analyser och dra lärdomar, vilket gör Luleå redo för eventuella lagkrav och möjligheten att förutspå effekterna av en kompletterande fullskaleanläggning vid Uddebo avloppsreningsverk i Luleå.