Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Ny rapport – 55 procent lägre klimat­påverkan för vatten- och avlopps­projekt i Råneå

Tåligare rör, smalare schakt och minskade schaktmassor vid ett vatten- och avloppsprojekt har visat sig ge goda effekter. Sedan ett antal år har det funnits problem med vattenkvaliteten i Råneå, varför beslut togs att vatten ska ledas från Gäddviks vattenverk till Råneå, som har tillgängligt vatten av god kvalitet. När nu projektet kommit en bit på väg har Teknikkonsultföretaget Sweco presenterat en rapport på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden, Luleå kommun som handlar om klimatpåverkan vid större anläggningsprojekt, där Råneå-projektet ingår i fallstudien.


Projektet startade med ett beslut inom Luleå kommun 2018, och beräknas vara färdigt 2028. Tommy Bergdahl, Vatten- och avloppsingenjör på Lumire, om vad som är extra intressant med rapporten:

– Att man kan se så pass stor skillnad i klimatpåverkan med den metod som vi valt att använda, det vill säga att välja tåligare rör som gör att vi kan minska schaktmassor och även transporter av massor. Rören behöver inget nytt kringfyllnadsmaterial som behöver transporteras dit, man använder befintliga massor som rensas från sten och återfylls sedan i schakten. Vi schaktar också mindre när vi har dessa rör, rören svetsas färdigt i längder om 150 – 200 meter som maskinerna hanterar och lägger ner i schakten. Då ingen personal behöver vara nere i schakten kan smalare schakt användas vilket minskar massorna avsevärt.

I siffror – hur ser påverkan ut då vi kunnat använda denna metod jämfört med konventionell schaktning?

– Som rapporten visar finns en minskad klimatpåverkan tack vare det valda arbetssättet, och sett i siffror handlar det om 55 procents minskning, vilket känns väldigt glädjande.

Bilden ovan visar borrning under Sellingsundet, bildcred: Styrud

Vilka fler framgångsfaktorer ser du, förutom schaktningsmetoden?

– Vi har en gynnsam terräng då vi arbetar mest i skogsmark och med trycksatta ledningar. Det är också den styrda borrningen på upp till 600 meter i ett svep, per borrning som varit till hjälp. Det har gjort att vi har inte heller behövt avverka skog under vissa sträckor eller hantera sulfidjord. Sulfidjord kan försura och ska inte ligga exponerad alltför länge, och behöver i vissa fall köras till deponi.

Var den minskade påverkan förväntad?

– Ja, till viss del men inte så mycket som 55 procent, vilket känns jättebra. Att vi kan nå så pass mycket lägre klimatpåverkan känns viktigt för oss, säger Tommy Bergdahl avslutningsvis.