Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Ny styrelse­ordförande för Lumire – Yvonne Stålnacke

Nu står det klart vem som blir Lumires nya styrelseordförande – vi hälsar Yvonne Stålnacke varmt välkommen, och riktar ett stort tack till vår nuvarande ordförande Staffan Ek. Själva nytillträdet sker i april 2023.


Yvonne Stålnacke kommer inte bara med stor politisk erfarenhet, hon har också sedan tidigare varit styrelseledamot inom Lumire. Yvonne Stålnacke berättar:

– Jag ser fram emot detta uppdrag, det här är viktiga frågor som jag är oerhört intresserad av. De påverkar allt. Utan rent vatten klarar vi oss inte, och om ingen tar hand om det avfall vi lämnar efter oss skulle vår vardag inte fungera. Vi måste också hitta sätt att jobba som gör att vi återbrukar mer. En fin detalj är att när jag slutade som kommunalråd fick jag frågan om att sitta med i någon av de kommunala bolagens styrelser, och fick då möjligheten att välja Lumires styrelse vilket jag är glad för. Något som också är glädjande är att Anja Johansson, som kommer från ordförandeposten inom Stadsbyggnadsnämnden kliver in som ny styrelseledamot. Hennes erfarenheter kommer väl till hands för oss. 

Per Ekervhen, vd på Lumire tillsammans med nya styrelseordförande Yvonne Stålnacke.

Per Ekervhen, vd på Lumire är också nöjd:

– Jag vill först rikta ett stort tack till vår nuvarande ordförande Staffan Ek, som varit med om den stora resa vi genomfört och fortfarande arbetar med. Tillsammans har vi förflyttat oss från renhållning till miljöresurser, samtidigt som vår omvärld förändrats mycket och snabbt. Staffans erfarenhet och kunskap tillsammans med hela vår styrelse har gett mig och hela Lumire god stöttning, säger Per Ekervhen och lägger till avslutningsvis:

– Nu välkomnar vi Yvonne och det känns jättebra att hon redan har funnits med i vår styrelse, hon är väl insatt i våra frågor. Hon kommer med stor kompetens, gott ledarskap och har nätverk och förståelse för vår verksamhet och vår omvärld.