Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Nya ledningar i Gammelstad vid Bärgarstigen och Slåttervägen

Med start vid Bärgarstigen under 2023, för att sedan fortsätta mot Slåttervägen under 2024 kommer nya vatten-, spill- och dagvattenledningar att komma på plats. Spillvatten är ett samlingsnamn för främst avloppsvatten och dagvatten för bland annat regnvatten, och förutom nya ledningar sker återställning av gatorna som får ett nytt, fint utseende och god funktion vilket sker under 2024.

När det handlar om vatten- och avloppsarbetet kommer arbetet att utföras djupt ner i marken vilket troligtvis innebär att så kallade schaktlådor kommer att användas. Tidsmässigt sker detta när tjälen släpper under senvåren och arbetet avslutas mot vintern. Dessutom kommer en besiktning av husen att ske av de hus som inte är nyligen besiktade, samt uppsättning av vibrationsmätare för att kunna säkerställa eventuell påverkan av vibrationer.

Klicka på kartan för större vy

Tidplan

2023 – Byte av vatten- och avloppsledningar vid Bärgarstigen

2024 – Återställningsarbete utförs vid Bärgarstigen och byte av vatten- och avloppslednignar vid Slåttervägen utförs

2025 – Återställningsarbete för samtliga vägar slutförs tillsammans med Luleå kommun vilket innebär att de nya gatorna har en körbana på 5.5 meter vilket ger en större säkerhet då människor kör saktare på smalare gator. Dessutom kommer nytt gräs och asfalt på plats samt utbyte av belysning med nya lägen, fundament och kablar

Tips till dig som bor på Bärgarstigen eller Slåttervägen

Se över din servis, kanske är ledningarna gamla och kan behöva bytas ut. När det gäller störningar i trafiken blir det förhoppningsvis inte så mycket störningar men kan bli dammigt och lite stökigt. Se gärna till att ha vatten uppspolat i egna kärl hemmavid, då det kan bli kortare avbrott i vattenleveranser vid inkopplingar. Skulle det bli större avbrott kommer mer information från Lumire. Om vattnet blir brunt emellanåt är det inte farligt men kan upplevas otrevligt – spola då gärna kallvatten en stund så brukar det bli klart och fint igen. Om inte, kontakta Lumires Kundservice så hjälper vi dig via mejl kundservice@lumire.se eller genom att ringa oss på telefon 0920-25 09 00.