Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Nytt från 1 januari – så ska du göra med överblivet stekfett

Matfett, olja och smält smör som blir över vid matlagning. Visst har du redan börjat med att samla det överblivna fettet i en PET-flaska eller liknande kärl, istället för att låta det rinna ner i vasken? En nyhet från årsskiftet är att det överblivna fettet nu ska lämnas på återvinningscentralerna, istället för i kärlet för restavfall (tidigare benämnt brännbart avfall, red:s anmärkning). En av de nya lagarna som trätt i kraft 1 januari i år gäller att det nu blir obligatoriskt för alla kommuner att samla in matavfall – inklusive att ha en separat insamling av bioavfall, vilket även inbegriper olika slags flytande, vegetabiliskt matfett. Lumires Jesper Samuelsson (bilden) berättar mer:


Inom Luleå kommun har vi redan kommit långt gällande att samla in matavfall. De stora skillnaderna gällande att samla in matfett på återvinningscentralerna jämfört med att lämna det i kärlen för restavfall handlar om två delar: återvinningseffekten – tack vare att det nu samlas in kan det överblivna matfettet bli till nya material, som exempelvis biobränsle. Den andra delen handlar om att slippa stopp eller besvär med avloppsledningarna, som är gjorda för vatten och inte fett som stelnar och skapar proppar, eller ställer till andra problem. Skulle det endast finnas kvar en liten mängd flytande fett, går det också bra att torka ur pannan med hushållspapper som sedan kastas i kärlet för restavfall.

– Det är ett bra steg i rätt riktning. För oss inom Lumire som både har insamling av olika slags avfall för återvinning och Luleås vattenförsörjning som viktiga ansvarsområden, ser vi det som positivt, säger Jesper Samuelsson, Driftchef inom återvinning och avfall på Lumire.

Den gröna tratten som Jesper Samuelsson håller i på bilden, finns att hämta utan kostnad på återvinningscentralerna i Luleå. Eftersom trattarna också använts sedan tidigare står det i bifogad text att innehållet ska lämnas i brännbart kärl, men från och med 1 januari är det alltså på återvinningscentralerna som det överblivna stekfettet ska lämnas.

Vill du höra mer? Lyssna gärna på Sveriges radios inslag med Jesper Samuelsson här.