Nytt övergångs­ställe på plats vid Örnäs- och Svartövägen

Under tiden det arbetas med en ny pumpstation vid Arontorpsviken inom vatten- och avloppsprojektet Östra länken sker en del trafikomställningar för att upprätthålla säkerhet och trygghet för alla människor och djur som rör sig i området. Vid korsningen Örnäsvägen och Svartövägen, mot Bragevägen finns nu därför ett nytt övergångställe (se kartbilden ovan) vilken ersätter den tunnel som använts tidigare.


Nu finns ett nytt övergångsställe på plats vid korsningen Örnäsvägen och Svartövägen, som gränsar mot Bragegatan. Det nya övergångsstället kommer att vara på plats under cirka två års tid, och kommer att skapa större trygghet för de som passerar vägen.

Anledningen till att ett nytt övergångsställe nu finns på plats är att den befintliga gång- och cykeltunneln som är placerad vid vattnet stängts av då arbetet med det omfattande vatten- och avloppsarbetet Östra länken och pumpstationen P40 sker i området. Om cirka två år, hösten 2024, kommer gång- och cykeltunneln att tas  i bruk igen.