Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>
Bild på vattenledningar.

Nytt ovan och under jord vid Angelgatan, Kolkgatan och Mjärdgatan på Bredviken

Startskottet för del ett går vid senvåren, mot sommaren 2023 och handlar om att genomföra ett omfattande vatten- och avloppsarbete. Att byta ut och justera äldre ledningar, vilket det finns behov av då det varit en del vattenläckor i området. Allra först genomförs en husbesiktning samt uppsättning av vibrationsmätare för att kunna säkerställa eventuell påverkan. När arbetet är klart sker en efterbesiktning.

Del två tar vid under 2024 och då handlar det om arbetet ovan jord – nya jämna fina gator som dessutom smalnas av till en körbredd av 5.5 meter vilket ger större säkerhet och trygghet.

Tidplan

2023 – Vatten och avloppsarbete sker under jord

2024 – Återställande av gator med ny och fräsch asfalt samt nya grönytor vid sidorna tillsammans med Luleå kommun

Tips till dig som bor på Angelgatan, Kolkgatan eller Mjärdgatan

Se gärna över de egna ledningarna och servis som också kan vara ålderstigna och det kan då passa bra att byta. Detta är något som varje fastighetsägare ombesörjer själv. Det kan också vara klokt att se till att fylla upp några kärl med vatten och ha hemmavid, då det kommer att bli kortare avstängningar av vatten vid vissa tillfällen. Emellanåt kommer trafiken på gatorna att påverkas på grund av grävjobb och byggarbete, gällande hur brevlådor och avfallskärl ska placeras i framtiden kommer beslut längre fram.

Informationsbrev till dig som bor på Kolkgatan, Angelgatan eller Mjärdgatan