Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Nytt sorterings­system för inlämning till återbruk

Luleåborna är fantastiska på att lämna in kläder, möbler och husgeråd för återbruk. Saker och ting ges ett längre liv vilket är precis vad som behövs för ett mer hållbart samhälle. För att ännu fler saker ska kunna komma vidare till nya ägare, och i linje med den sortering som redan sker i våra hem har Lumire nu skapat ett nytt system för inlämning på Risslans återbruksinlämning för allt som är helt och rent. Annika Högström (bilden) var en av de första besökarna på plats.


Det har alltid funnits möjlighet, och även välkomnats att det som lämnas in för återbruk kommer in till återvinningscentralernas återbruksmottagningar i separata påsar eller förpackningar, men det som skett nu är att ett tydligare, luftigare system med skyltar har skapats på Risslans återbruksmottagning. En av de första besökarna var Annika Högström, som kom med följande reaktion:

– Jag tycker att det är jättebra, känns rationellt och jag kan förstå att det ger också en bättre arbetsmiljö. Det känns roligt att få lämna in på detta sätt, jag får lust att lämna in fler saker!

Varför är det viktigt med återbruk för dig?

– Det känns viktigt att få tänka till, att saker kan gå vidare och fortsätta användas. Det är nödvändigt, säger Annika Högström och sorterar in saker under de olika skyltarna.

Jenny Widmark, Hållbarhets- och kommunikationschef på Lumire (bild nedan) – varför sker denna utveckling?

– Vi vill att så mycket som möjligt som kommer in till oss och våra återbruksmottagningar, som vi har på alla återvinningscentraler om än i lite olika form och storlek, ska kunna gå vidare till nya ägare. På Returpunkt Centrum, vår miniåtervinningscentral i centrala Luleå har vi inte möjlighet att ta emot möbler, men i övrigt gäller detsamma på alla anläggningar. Att saker och ting får ett längre liv är betydligt troligare om man redan sorterat hemma, och först plockat ut det som är helt och rent som någon annan kan uppskatta och dessutom placerat det som ska vidare på rätt ställe här hos oss. Det händer att vi får in säckar där man blandat saker av olika slag i en säck, då är det betydligt större risk för skador som gör att de inte går att erbjuda vidare i våra second hand-butiker.

Hur går det till?

– Jämför med att sortera glas, metall, plast och förpackningar av papper. Det vill säga, precis som du gör när du sorterar det som ska till återvinningscentralerna eller stationerna runt om i vårt stad. Vi har också sett oss omkring i landet i övrigt, och vet också att Röda korset här i Luleå har en uppdelning för det som lämnas in till dem, säger Jenny Widmark.

Jenny Widmark, Hållbarhets- och kommunikationschef med Per Holmqvist, Butikschef på Röda korset i Luleå resonerar om återbruk och hur olika system för inlämning kan skapa förbättringar.

Något senare träffar vi Per Holmqvist, butikchef på Röda korset i Luleå (ses till höger på bilden ovan) som införde denna typ av system för cirka två år sedan. Han berättar att det skedde via en ombyggnation, vilket förändrade mer öppna rum till tydligare uppmärkta skrindor och mottagningsplatser. Luleåborna lämnar in kläder och prylar av alla de slag – förutom möbler och större elektronik och vitvaror som Röda korset inte har möjlighet att ta emot.


Ser ni en förbättring vad gäller hållbarhet och möjlighet till vidare försäljning efter er ombyggnation?

– Ja, vi ser en förbättring, det händer fortfarande att vi får in säckar med mixade saker, men det har blivit bättre. Så länge det är helt, rent och säljbart är vi oerhört tacksamma för det som Luleåborna lämnar in. Det händer dock emellanåt att en del av det vi får in måste gå vidare till återvinning, det vill säga det är inte säljbart i vår butik.

Tips till Luleåborna?

– Förutom att vi är oerhört tacksamma, är det bra att tänka till innan man lämnar vidare – är det hål i strumporna eller det finns en odör, då är det inte saker som någon annan kommer att vilja köpa i vår butik. Vår butik är ju lite annorlunda, vi delar ju ut överskottet till Röda korset lokalt, nationellt och internationellt vilket många av de som lämnar in saker till oss uppskattar, säger Per Holmqvist avslutningsvis.