Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>
Bild på moln

Globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030 – att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Det är det som är syftet med Agenda 30.


För oss inom Lumire innebär detta att vi ska bidra till ett långsiktigt hållbart Luleå. Policyn ska ligga i linje med med dessa övergripande mål som har en tydlig koppling till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030 och även Luleå kommuns vision 2050. Den senare handlar om social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Vår verksamhet är med och påverkar omvärlden både lokalt och regionalt ur såväl ett miljö-, kvalitets- och arbetsmiljömässigt som socialt och ekonomiskt perspektiv. Hållbarhet har inga geografiska gränser och för oss handlar det om att främja hållbar utveckling, med fokus på följande områden:

  • Att uppnå minskad miljö- och klimatpåverkan.
  • Att säkerställa att vi i all vår verksamhet följer aktuell lagstiftning och uppfyller de bindande krav vi omfattas av.
  • Att uppnå en trivsam och säker arbetsmiljö.