Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Kvalitets­certifieringar och riktlinjer

Lumire har till uppgift att arbeta långsiktigt med miljö och hållbarhetsfrågor för att se till att vi har ett Luleå där människor, miljö, djur och natur mår bra under lång tid framöver.  Därför har vi ett eget ledningssystem för miljö och kvalitet, vi arbetar även systematiskt med arbetsmiljöfrågor och socialt ansvarstagande. Allt detta beskrivs i den Hållbarhetspolicy som vi tagit fram.  Hållbarhetspolicy 

För att vi ska kunna bidra till ett långsiktigt hållbart Luleå har vi en hållbarhetspolicy som är i linje med Luleå kommuns vision 2050. Den innehåller övergripande mål med tydlig koppling till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.  

Vår verksamhet påverkar omvärlden både lokalt och regionalt ur såväl ett miljö-, kvalitets- och arbetsmiljö-mässigt som socialt och ekonomiskt perspektiv. Grunden i vår hållbarhetspolicy är därför att vi ska verka på ett sätt som främjar hållbar utveckling. 


Tillstånd för att bedriva verksamhet

Lumire har lagstadgade tillstånd för transporter och anläggningar som har utfärdats av Länsstyrelsen, transportstyrelsen och Luleå kommuns räddningstjänst.


Grundtillstånd för våra anläggningar

Vi har ett antal gruntillstånd för våra anläggningar, som visar på den tillståndgivna omfattningen av verksamheten.