Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Blanketter & formulär

Felanmälan
Klicka för att felanmäla vatten, avlopp eller avfallshantering.
Vid akuta fel, ring
0920-25 09 00
Mina sidor

Om du loggar in på Mina sidor kan du ansöka om/beställa:

– Schema för avfallshämtning
– Autogiroansökan
– Samgående avfallshämtning
– Ändring av abonnemang

– Anmäl ett trasigt kärl

– Ägarbyte
– Vattemätaravläsning
– Ändring av avfallsabonnemang
– Beställa ägarbytesblankett

– Kolla din vattenförbrukning

Avropstömning, kärl & container
– Ändra slamtömning (akuta ärenden tas via telefon till kundtjänst)

Blanketter

Här kan du hämta och fylla i dina blanketter direkt.

Uppsättning av vattenmätare
Verksamhet inom vatten­skyddsområde
Autogiro­ansökan

Formulär

Via dessa e-postformulär kommer du snabbt och enkelt i kontakt med Kundservice:

Beställning
LTA-system
Container
och storsäck
för företag
Anmälan
om trasigt
avfallskärl
Samgående
med granne
Uppehåll i kärltömning för fritidsbostad
Hämtning av
farligt avfall
ÅVC-kort
för företag
Källsortering
för företag
(boka kostnadsfri rådgivning)
Fett- och oljeavskiljare
för företag
Service
hela vägen
(boka kostnadsfri rådgivning)
Spol och slamsugning för företag
Hämtning av sekretessklassat avfall
Ledig tjänst,
spontan-
ansökan
Ansökan om
sponsrings- och samarbets­avtal
Beställning av LTA-system

Stäng formulär

(standard leverans, 1 st 110 mm diameter)

Stäng formulär

Container och storsäck för företag

Stäng formulär

Exempel projektnummer eller ansvarsnummer.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Ladda gärna upp en bild på platsen där du vill att behållaren ska placeras. Filerna får som mest vara upp till 10MB stora och i JPG eller PNG-format.

Stäng formulär

Anmälan om trasigt avfallskärl

Stäng formulär

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Här kan du ladda upp (max 3 st) bilder som visar skadan. Filerna får som mest vara upp till 10MB stora och i JPG eller PNG-format.

Stäng formulär

Samgående med granne

Stäng formulär

Om det gäller kärl för restavfall, vilken storlek och intervall önskar ni?

Stäng formulär

Uppehåll från hämtning av kärlavfall vid fritidsbostad

Formuläret ska sändas till Lumire senast 30 april. För att få uppehåll krävs att fastigheten inte nyttjas 15 maj – 15 oktober. Uppehållet gäller max en hämtningsperiod. Vill du ha uppehåll under nästkommande sommar behöver du meddela Lumire på nytt. Grundavgift debiteras även vid uppehåll.

Stäng formulär

Stäng formulär

Hämtning av farligt avfall

Stäng formulär

Ange så utförligt som möjligt vad det är för avfall det gäller, och hur det är förpackat.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Ladda upp bild(er) på avfallet. Filerna får som mest vara upp till 10MB stora och i JPG eller PNG-format.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Ladda upp ev. produktdatablad. Filen får vara i PDFm DOC eller DOCX-format.
Kostar 250 kr/rapportering.

Stäng formulär

ÅVC-kort för företag

Stäng formulär

Stäng formulär

Källsortering för företag (boka rådgivning)

Stäng formulär

o Beskriv vad ni vill ha hjälp med.

Stäng formulär

Fett- och oljeavskiljare för företag

Stäng formulär

Ange så utförligt som möjligt om det finns några speciella förhållanden för tömningen.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Ladda gärna upp bild(er) på avskiljaren och dess placering. Filerna får som mest vara upp till 10MB stora och i JPG eller PNG-format.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Ladda upp ev. produktdatablad. Filen får vara i PDFm DOC eller DOCX-format.
Kostar 250 kr/rapportering.

Stäng formulär

Service hela vägen (boka rådgivning)

Stäng formulär

Beskriv vad ni vill ha hjälp med.

Stäng formulär

Spol och slamsugning för företag

Stäng formulär

Ange så utförligt som möjligt om det finns några speciella förhållanden för utförandet.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Ladda gärna upp bild(er) på platsen för att underlätta utförandet. Filerna får som mest vara upp till 10MB stora och i JPG eller PNG-format.

Stäng formulär

Hämtning av sekretessklassat avfall

Stäng formulär

Ange om det föreligger några speciella förhållanden att ta hänsyn till, och hur materialet är förpackat.

Stäng formulär

Ledig tjänst/spontanansökan

Stäng formulär

Ange den ev. lediga tjänst du söker till, eller vid spontanansökan, vad du önskar arbeta med.
Skriv gärna en personlig berättelse om dig själv.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Ladda upp din CV och annan relevant dokumentation. Filerna får vara i TXT, RTF, PDF, DOC eller DOCX-format.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Ladda upp ev. bild(er) Filerna får som mest vara upp till 10MB stora och i JPG eller PNG-format.

Stäng formulär

Ansökan om sponsrings- och samarbetsavtal

Stäng formulär

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Filerna får vara i PDF, DOC, DOCX, PNG eller JPG-format.

Stäng formulär

Läs om GDPR och din personliga integritet.


E-tjänster via Luleå kommun

På Luleå kommuns webbplats finns bland annat dessa tjänster:

Servisansökan
Servisansökan byggvatten
Tillfälligt vatten
Ansökan/Anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanläggning
Begäran om uppsättning av vattenmätare


Dokumentarkiv

Här kan du ladda ned dokument i PDF-format.

Dokumenttitel.pdf