Frågor & svar

Här hittar du svaren på frågor som ofta kommit till oss på Lumire. Om du inte hittar det du söker eller vill föreslå ett tillägg, kontakta gärna Kundservice.

Avfall | VattenEnskilda avloppPå återvinningscentralenSortera rätt

Avfall

Jag ska sälja min fastighet och vill säga upp mitt abonnemang, hur gör jag?

Abonnemangen för avfall och vatten och avlopp är kopplat till fastigheten, så ska fastigheten byta ägare är det viktigt att ni fyller i en ägarbytesblankett och skickar in till oss. Blanketten kan du som säljare hämta ut via Mina Sidor. Det går även bra att kontakta vår kundservice på 0920-25 09 00 eller mejla kundservice@lumire.se så skickar vi en till dig.  

När du har blanketten görs följande: 

 1. Läs av vattenmätaren så nära inpå flyttdatumet som möjligt, förslagsvis är både köpare och säljare med vid avläsningstillfället. 
 1. Köpare och säljare fyller i sina uppgifter och från vilket datum ägarbytet ska ske, ägarbytet kan göras retroaktivt. 
 1. Köpare fyller i vilken avfallshämning de önskar. Om säljaren har uppehåll från avfallshämtning, egen kompostering eller delar kärl med en granne avslutas det automatiskt vid ägarbytet.  
 1. Skicka in ifylld blankett till oss, antingen via post eller mejl. 

Så länge du står kvar som abonnent är du betalningsskyldig för fastighetens vatten, avlopp och avfallsabonnemang så om ägarbytet sker mitt i en betalperiod måste du fortfarande betala hela din faktura. Eventuellt överskjutande belopp kommer att återbetalas när ägarbytet är registrerat och abonnemanget förts till den nya ägaren. 

Vilka dagar hämtar ni avfall hos mig? 

Sök på din adress här för att ta reda på när vi kommer och hämtar avfall hos dig nästa gång. Vill du ha ett schema för de kommande tre månaderna kan du hämta ut ett sådant via Mina Sidor

Mitt kärl har inte tömts, vad gör jag? 

Om ditt kärl inte har blivit tömt kan du kontakta oss via Mina Sidor så hittar vi en lösning därefter.

Mitt kärl är trasigt, vad gör jag? 

Om ditt kärl är trasigt kommer vi och byter ut det. Du anmäler det via Mina sidor.

Påsarna för matavfall går sönder hela tiden, vad beror det på?

Påsarna är en färskvara och torkar ut efter en tid. Om du förvarar påsarna mörkt och gärna svalt ska de normalt hålla minst ett år. Påsarna är datummärkta med veckonummer och år så du kan själv kontrollera hur gamla påsarna är. 

Var får jag tag på matavfallspåsar?

Matavfallspåsar eller kompostpåsar finns på alla återvinningscentraler, i stadshuset eller hos Lumire på Murbruksvägen 4, Storheden i Luleå. De delas även ut till alla villor och radhus varje höst. Om du bor i lägenhet så kontaktar du fastighetsägaren till din bostad. För er som bor i flerbostadshus eller hos företag finns det ofta påsar i era avfallsutrymmen att använda sig av.

Vilka alternativ finns det för hämtning av avfallskärl om man bor i villa? 

För brännbart restavfall kan du välja mellan kärlstorlekarna 190 och 370 liter. Du kan välja mellan hämtning varannan, var fjärde eller var åttonde vecka. När det gäller hämtning var åttonde vecka gäller det endast för kärl som är 190 liter. Kärlet för matavfall är 140 liter och det töms alltid varannan vecka. 

Varför är det så noga hur jag ställer kärlet, kan inte chauffören bara vända på det om det står fel? 

För att hålla en hållbar och prisvärd avfallshämtning så tömmer vi kärlen med en så kallad sidlastare. Den fordonstypen har en arm på sidan av bilen som måste kroka i på kärlets framsida för att kunna tömma kärlet. En tömning på det sättet tar bara några sekunder och rutten är planerad efter det tidsspannet.

Illustrationen visar hur ett avfallskärl ska placeras. 50 cm runtom och 4,7 meter frihöjd samt med handtaget från vägen.

Illustration som visar en sopbil och avfallskärl

Jag har grovavfall som jag inte själv kan ta till återvinningscentralen

Två gånger per år hämtar vi grovavfall gratis från villor och radhus, mer om den hämtningen hittar du här. Vi hämtar också grovavfall från privatpersoner vilket kostar 250 kronor per kubikmeter. Du tar själv med avfallet till ytterdörren eller porten där vi hämtar upp det. För att boka grovavfallshämtning så kan du kontakta oss på kundservice@lumire.se eller telefon 0920-25 09 10. 

När kommer min anläggning att tömmas? 

Du kan se tömningsschemat för din slamanläggning genom att logga in på Mina Sidor. Det går även bra att mejla oss på kundservice@lumire.se för att få kännedom.  

Hur gör jag med latrin från mitt utedass?

Om du har ett sommarhus med ett utedass är det viktigt att hanteringen av latrinen går till på ett miljöriktigt sätt. Vi erbjuder latrintunnor med tätslutande lock för 200 kr. Behållaren rymmer 35 liter och finns att köpa på Sunderby återvinningscentral. Betalningen sker via Swish eller faktura.

Så här går det till:

 1. Köp en latrintunna.
 2. Förslut den fyllda behållaren med tillhörande lock.
 3. Transportera behållaren till Sunderby återvinningscentral.
 4. Byt ut den fyllda behållaren mot en tom behållare.
 5. Latrinen återvinns till näringsrik jord.

Latrintunnan rymmer 35 liter och finns att köpa på Sunderby återvinningscentral.

Två svarta latrintunnor mot en vit bagrund. Ett lock står lutat mot den högra tunnan.

Vatten

Jag har kommunalt vatten och det har konstig färg, lukt och, eller smak. Vem ska jag vända mig till?

Om ditt vatten är grumligt spolar du kallvatten i alla dina kranar tills det blir klart och rent igen. Vi rekommenderar att du spolar i cirka 30 minuter, eventuellt längre. Om problemet kvarstår, kontakta vår kundservice

Vattnet är gulbrunt/rödbrunt 
Ledningsnätet är ofta gjort av järn. Med tiden kan det bildas rost i ledningarna som kan lossna, särskilt i samband med att vatten sätts på efter reparationer av en ledning. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet blir klart. Eventuell luft i ledning kan göra att rost lösgörs flera dagar efter att vattnet varit avstängt. Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem med missfärgat vatten ändå kvarstår, kontakta vår kundservice. 

Vattnet är vitt, som mjölk 
Det beror på att det har kommit in luft i vattnet. Luftbubblorna försvinner om vattnet får stå ett tag. Luften kan ha kommit in i ledningen vid något ledningsarbete. Om kranen får stå och rinna en stund försvinner luften. Det kan också ibland finnas kvar luftfickor på en större ledning flera dagar efter ledningsarbete, vilket successivt kommer ut i kranar i större eller mindre omfattning. Dricksvattenkvaliteten påverkas inte. 

Vattnet är grått/svart 
Det är troligen mangan, ett ofarligt grundämne som finns naturligt i grundvatten. Spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner. Om problemen kvarstår, kontakta kundservice

Vattnet är grönt 
Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Fjärrvärmevattnet är färgat grönt just för att detta skall synas. Kontakta din fjärrvärmeleverantör. 

Vattnet luktar/smakar konstigt 
Dricksvatten är det mest kontrollerade av alla livsmedel. Om fel på dricksvattnet upptäcks som kan medföra hälsorisker meddelas konsumenterna omedelbart, till exempel via lokalradion, om vad som har hänt och vad man bör göra. 

Om ditt vatten luktar eller smakar konstigt så råder vi dig att spola kallvatten i alla dina kranar i minst 30 minuter. Om problemet kvarstår, kontakta vår kundservice. Kolla även om grannarna har samma problem. Är det bara du som har problem beror det troligen på serviserna i din egen fastighet eller din lägenhet. Kontakta då din fastighetsskötare. 

Vem ska jag vända mig till om jag vill ta vattenprover på min egen brunn?

När det gäller frågor om privata brunnar ska du vända dig till Luleå kommuns miljöförvaltning.

Är vattnet i Luleå hårt eller mjukt?

I Luleå har vi mjukt vatten, med undantag för några av byarna. Läs mer om vattenkvalitet.

Varför smakar vattnet klor?

Klor används som desinfektionsmedel för att rena vattnet från eventuella smittämnen. I regel kloreras allt ytvatten, men bara hälften av grundvattnet. I Sverige tillsätts en bråkdel av den klormängd som används i dricksvattnet i de flesta andra länder. Det finns inga belägg för att klor i så låga doser skulle kunna påverka hälsan på något negativt sätt. 

Klorering av dricksvatten kan ge upphov till bildning av biprodukter och i vissa fall kan vattnet få en svag klorsmak eller lukt. Klorlukten är i regel som mest framträdande under vintern/våren då vattentemperaturen är som kallast. Detta beror på att kloret ”överlever” längre när vattentemperaturen är lägre, samt att när det kalla vattnet värms i ledningarna i din fastighet så kan inte vattnet hålla lika mycket klor löst. När trycket då släpper, det vill säga när du öppnar kranen, avges denna mängd klor vilket du kan uppfatta om du har en känslig näsa. 

Överkänslighet mot klor 

En del människor är överkänsliga mot klor i vatten. Det finns ett enkelt sätt att bli av med klor i sitt kranvatten. Om man tillsätter askorbinsyra i vattnet så avkloreras vattnet omedelbart. Askorbinsyra är detsamma som c-vitamin och finns att köpa som pulver på apotek eller i livsmedelsaffär. 

Doseringsmängd askorbinsyra: 

i ett glas vatten tillsätts några kristaller askorbinsyra 

i en liter vatten läggs så många kristaller att det motsvarar ungefär en kubikmillimeter (lite askorbinsyra på toppen av en knivsudd) 

i ett badkar med vatten hälls ungefär 1/4 kryddmått askorbinsyra. 

Vad är humus?

Det vi i dagligt tal kallar humus är en blandning av växt- och djurrester samt levande och döda mikroorganismer. Det är vad som återstår när de vissna växtdelarna och djurresterna på marken. När förnan brutits ned så långt att den har förlorat sin ursprungliga struktur, kan man alltså inte längre identifiera ursprungsprodukterna. Humushalten avgör jordens fruktbarhet.

Humustäcket myllrar av liv. Det är svårt att skilja på levande och dött. En enda tesked kan rymma miljarder mikroorganismer. Dessa har också skapat matjorden och fungerar som naturens levande reningsverk.

Färgen på humusen kan vara brun, svart eller grå. Fuktig har den en smörig eller grötig konsistens. Torkad kan den smulas sönder till ett brunsvart pulver.

Hur renas dricksvattnet?

För vatten som hämtas från ytvatten måste vattnet renas i fler steg än om det tas från grundvatten. Först filtreras vattnet grovt och får genomgå en pH-justering. I grovfiltreringen rensas allt större skräp bort, till exempel grenar och växter. Sedan förs vattnet vidare till en flockningskammare. I flockningskammaren tillsätter man kemikalier som gör att partiklar samlas ihop och sjunker till botten.

Efter det skickas vattnet till en sedimenteringsbassäng där ännu mer partiklar rensas bort. Därefter går vattnet genom ett snabbfilter och sen genom ett långsamfilter. Både snabbfiltret och långsamfiltret består av en sandbädd. Skillnaden är, som hörs på namnen, att vattnet passerar snabbt genom snabbfiltret och långsamt genom långsamfiltret.

Till sist ska vattnet desinfekteras. Det kan ske genom att det tillsätts klor, ozon eller att vattnet belyses med UV-ljus. När vattnet är tillräckligt rent skickas det vidare till ditt vattentorn. Vattnet lagras i vattentorn för att trycket i din kran ska vara jämnt. Slutligen går vattnet vidare till ditt hem och ur kranen får du ett friskt och gott dricksvatten. 

Får jag installera en köksavfallskvarn?

I Luleå kommun ska det organiska avfallet från hushållen tas omhand genom kompostering, enligt beslut hos kommunfullmäktige. Vi tillåter därför inte anslutning av matavfallskvarnar annat än i undantagsfall då särskilda skäl finns.

När ska jag koka vattnet? 

Ibland finns misstanke att dricksvattnet innehåller skadliga mikroorganismer. Då rekommenderar vi att du kokar vattnet innan du använder det till dryck eller matlagning. Vi talar ALLTID om när kokning behövs och när det går bra att sluta koka vattnet. Vi skickar ut kokningsrekommendationer via bland annat kommunens webbplats, lokalradio och sociala medier.

Vad innebär det att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde?

För dig som bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser (skyddsföreskrifter) som styr vad som är tillåtet och inte. Vissa saker ska du söka tillstånd för, andra saker får du inte göra alls då det kan förorena vattentäkten.

Hantering av kemisk bekämpningsmedel och olja är till exempel förbjudna inom delar av ett vattenskyddsområde eftersom det innebär risker för vattenkvaliteten.

Hur gör jag för att ansöka om tillstånd?

Det är hos stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg du ansöker om tillstånd. 

Ansökningsblanketter hittar du på lulea.se (länk öppnas i nytt fönster). För att undvika krav på kompletteringar är det viktigt att du fyller i ansökan så noggrant som möjligt, glöm inte att bifoga eventuella bilagor. Tänk på att söka tillståndet i god tid, du behöver det innan du startar en ny verksamhet. Handlar det om en pågående verksamhet har du två år på dig att ansöka om tillstånd efter det att beslutet om vattenskyddsföreskrifterna vunnit laga kraft.

Om det finns särskilda skäl kan miljö- och byggnadsnämnden ge dispens från förbud. Dispens kan bara ges i undantagsfall om det är förenligt med vattenskyddsföreskrifternas syfte.

Enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa tas en timavgift ut för handläggning av ansökan om tillstånd och dispens.

Enskilda avlopp

När är det slamtömning hos mig?  

För att se vilken månad/månader du har tömning kan du logga in på Mina Sidor och hämta ut ett schema över planerade tömningar. Det går även bra att mejla oss på kundservice@lumire.se 

Får jag någon avisering om slamtömning? 

Ja, cirka två veckor innan aktuell tömningsmånad skickar vi ut aviseringsbrev till alla som kommer att få tömning. 

Kan chauffören ringa eller SMS’a mig innan ni kommer? 

Ja, du kan beställa tjänsten att få ett sms eller telefonsamtal dagen innan tömning. Tjänsten kostar 50 kr per sms/samtal (meddelande till mobilsvar räknas som samtal). Du beställer tjänsten genom att kontakta vår kundservice på 0920-25 09 00 eller mejla kundservice@lumire.se

Vad ska jag tänka på innan slamtömning sker? 

För att vi ska kunna tömma din avloppsanläggning är det finns det några viktiga punkter för dig som fastighetsägare att tänka på: 

 • Avloppsanläggningen ska vara lätt tillgänglig för tömning det ska finnas plats för slambilen att parkera max 10 meter från anläggningen. Slangdragning upp till 20 meter ingår i tömningsavgiften, för extra slanglängd tillkommer en avgift. 
    
 • Vägen fram till slambilens uppställningsplats ska vara farbar, dvs. vara minst 3,5 m bred och klara bilens vikt på cirka 30 ton. Vägen ska också hållas fri från träd och annan växtlighet minst 1 meter från vägkant och 4,7 meter från marknivå. 
   
 • Hela sträckan fram till anläggningen ska vara fri från hinder. Vintertid ska det vara skottat och vid behov sandat från bilens uppställningsplats till och runt om anläggningen.
 • Markera gärna anläggningen med en pinne eller liknande så att den lätt kan hittas. Om det finns risk för att blanda ihop din anläggning med närliggande fastigheters är det bra om du även märker upp anläggningen med din adress eller fastighetsbeteckning. 
   
 • Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och kunna hanteras av en person. Locket får inte väga mer än 15 kg, alternativt 35 kg om det kan dras åt sidan utan att lyftas.  
   
 • Eventuella instruktioner som behövs vid tömning av exempelvis minireningsverk ska finnas tillgängliga när vi är på plats. 

Hur ofta ska min avloppsanläggning tömmas?

Hur ofta enskilda avlopp ska tömmas regleras i Luleå kommuns föreskrifter om avfallshantering. Slamavskiljare, slutna tankar, och minireningsverk med ansluten WC ska tömmas minst en gång per år. Fler tömningar per år kan vara nödvändigt beroende på anläggningens storlek och belastning. Som fastighetsägare är du skyldig att säkerställa att tömning sker efter behov för att upprätthålla en god funktion. 

För anläggningar med enbart BDT-vatten ska tömning ske minst en gång vart femte år. 

Min avloppsanläggning är full och det är inte tömning än, vad gör jag?

Om din avloppsanläggning börjar bli full innan det är dags för din ordinarie slamtömning så hjälper vi dig självklart med en extra tömning till följande pris:   

 1. Budad tömning, vilket innebär tömning inom fem arbetsdagar, kostar 1 945 kr. 
 1. Akut tömning, vilket innebär tömning inom 24 timmar under vardagar kostar 2 565 kr. Om det beställs fredag eftermiddag tillkommer helgtaxa. 

Beställning gör du genom att kontakta vår kundservice på 0920-25 09 00 eller mejla kundservice@lumire.se. Kom ihåg att samtidigt boka av den ordinarie slamtömningen om du inte vill att din anläggning även töms på ordinarie tur innevarande år. 

Kan jag själv bestämma när jag vill ha slamtömning?

Ja, det kan du men det påverkar priset. Den billigaste tömningen är den ordinarie tömningen som schemaläggs av oss. Tömningar där kunden önskar bestämma tidpunkt betraktas som budad tömning och kostar extra. För att avboka din ordinarie tömning och boka in en budad tömning kontaktar du vår kundservice på 0920-25 09 00 eller mejla kundservice@lumire.se 

Jag har fått avisering om slamtömning, kan jag skjuta upp den planerade tömningen? 

Ja, det kan du men det påverkar priset. Den billigaste tömningen är den ordinarie tömningen som schemaläggs av oss. Tömningar där kunden önskar bestämma tidJa, du kan välja att avboka din ordinarie tömning förutsatt att du kontaktar oss för en tömning senare under året. Tömningen kommer då att betraktas som en budad tömning och kostar extra. För att avboka din ordinarie tömning och boka in en budad tömning kontaktar du vår kundservice på 0920-25 09 00 eller mejla kundservice@lumire.se.

Kan jag låta någon annan än Lumire utföra tömningen?

Nej, slamtömning är ett kommunalt ansvar och det är endast Lumire som får utföra den. 

Undantaget är enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för fler än 25 personekvivalenter. Där är slamtömningen inte ett kommunalt ansvar och man kan välja att anlita valfri entreprenör.

Jag använder min bostad väldigt lite, måste jag ha tömning varje år?

Om du av olika anledningar belastar din anläggning mindre kan du ansöka om förlängt tömningsintervall till max vartannat år. Ansökan görs till miljö- och byggnadsnämnden. En avgift tillkommer för handläggning av din ansökan. 

Blanketter och e-tjänst hittar du på lulea.se (öppnas i nytt fönster).

Jag använder inte bostaden, måste jag ändå ha slamtömning? 

Om bostaden inte kommer att användas under en sammanhängande tid om minst ett år finns det möjlighet att ansöka om uppehåll från slamtömning. Ansökan görs till miljö- och byggnadsnämnden. En avgift tillkommer för handläggning av din ansökan. 

Blanketter och e-tjänst hittar du på lulea.se (öppnas i nytt fönster).

Kan jag tömma min avloppsanläggning själv?

Nej, inte utan att ansöka om att själv få ta hand om det. För att få tillstånd för eget omhändertagande av slam måste du ha en tät kompost. Komposteringen ska ske och tas hand om på den egna fastigheten och inte innebära någon risk för människors hälsa eller miljön. Ansökan görs till miljö- och byggnadsnämnden. En avgift tillkommer för handläggning av din ansökan. 

Blanketter och e-tjänst hittar du på lulea.se (öppnas i nytt fönster).

Jag har anslutit mig till det kommunala avloppsnätet och behöver inte längre slamtömning, vad behöver jag göra?

Du måste göra en så kallad sluttömning av din avloppsanläggning. Sluttömningen kan du beställa genom att kontakta vår kundservice på 0920-25 09 00 eller mejla kundservice@lumire.se

Har en sluttömning redan gjorts så kontaktar du vår kundservice för att informera oss om när sluttömningen skett och att du inte behöver någon mer slamtömning. 

Var kan jag få oberoende information och rådgivning om enskilda avloppsanläggningar?  

Vi rekommenderar att du besöker www.avloppsguiden.se. Där hittar du allt du behöver veta om enskilda avloppsanläggningar, från planering till inköp av produkter och tjänster. Olika tekniker presenteras tillsammans med tips och goda råd. Alla informationssidor är oberoende och faktagranskade. 

Luleå kommun har även en vatten- och avloppsrådgivning dit du kan vända dig med frågor om enskilda avlopp. Information och kontaktuppgifter till vatten- och avloppsrådgivningen hittar du på lulea.se (öppnas i nytt fönster).

Hållbarhetshuset

Har jag öppet köp/bytesrätt på varor jag har köpt i Hållbarhetshuset?

Vi har inte öppet köp eller bytesrätt. Alla varor säljs i befintligt skick.

Lägger ni undan plagg/varor från butiken eller det man har sett på lnstagram?

Vi lägger inte undan varor som finns i vår butik eller på vår lnstagram, det är först till kvarn som gäller.

Varifrån kommer kläder och prylar som säljs i Hållbarhetshuset?

Det som säljs i Hållbarhetshuset har lämnats in till återbruksmottagningen på våra återvinningscentraler.

Hur betalar jag?

Hos oss är du välkommen att betala med betalkort eller Swish. För dig som vill använda rekvisition går det fint, för att vi ska anse att rekvisitionen är giltig ska den innehålla företagets namn och fakturaadress, den fakturamärkning/referens som ni som företag kräver, datum för inköp, vem som får handla med rekvisitionen, en underskrift av behörig person samt giltighetstid. Rekvisitionen kan vara en utskriven elektronisk rekvisition eller i original på företagets brevpapper. Det går även bra att använda rekvisition på vår second hand-butik Samlat.

På återvinningscentralen

Vad kan jag lämna på en återvinningscentral? 

På en återvinningscentral kan du lämna det avfall som de inte får eller kan slänga i kärlen hemma, exempelvis metall, grovavfall, trä, trädgårdsavfall, gips, elektronik och farligt avfall. Här kan du också lämna hela och rena kläder, saker och möbler som går vidare till återbruk hos andra människor. Förutom på våra återvinningscentraler kan du även lämna in kläder och saker på Returpunkten och butiken Samlat på Köpmantorget i centrala Luleå.

När har återvinningscentralen öppet? 

Våra återvinningscentraler har lite olika öppettider. Respektive återvinningscentrals öppettider hittar du på återvinningscentralernas respektive sidor.

Kostar det något att lämna avfall på en återvinningscentral? 

Nej, inte som privatperson, det har du redan betalt genom din avfallstaxa. För företag och organisationer gäller andra regler och därför måste dessa betala för att lämna. 

Vad ska jag tänka på innan jag åker till återvinningscentralen? 

Tänk på att säkra lasten om du åker iväg med ett släp. Inför besöket kan du underlätta för dig själv och vår personal genom att titta på hur just din återvinningscentral ser ut och i vilken ordning som containrarna står när du är uppe på rampen. Det ska var lätt att göra rätt. 

Får jag lämna osorterat avfall på en återvinningscentral? 

Nej, på återvinningscentralerna kan du bara lämna sorterat avfall. 

På vilka återvinningscentraler finns pantmaskiner? 

Pantamera-express hittar du på Risslans återvinningscentral. 

Sortera rätt

Varför ska jag källsortera mina förpackningar?

Om du källsorterar bidrar du till ökad återvinning och därmed minskad belastning på miljön. Du kan också minska din totala avfallskostnad då du troligen inte behöver lika mycket hämtning av brännbart avfall.  

Varför ska jag inte lägga kuvert eller post it-lappar i returpappersinsamlingen? 

I pappersbrukens processer skapas klumpar av det lim som finns på exempelvis kuvert och Post It-lappar, vilket försämrar möjligheten till att återvinna pappret. Dessa ska sorteras som brännbart restavfall. 

Hur sorterar jag förpackningar som består av flera material? 

Förpackningar sorterar du efter vilket material det består mest av. Ibland är det svårt att veta om någonting hör till plast eller metall, exempelvis en tom chipspåse. Prova då att knyckla ihop den. Om den förblir hopknycklad är det mest metall och ska sorteras som metallförpackning.  Om den vecklar ut sig igen är det mest plast och sorteras som plastförpackning. 

Vad menas med deponirest?  

Deponirest är sådant som uppstår i hushåll, exempelvis trasigt porslin, keramik, dricksglas, gips med mera som inte kan återvinnas.  

Varför kan jag inte lägga dricksglas i glasåtervinningen? 

Dricksglas har en annan glaskvalitet än glasförpackningar och blandas dessa så försämras möjligheterna att återvinna glaset. Dricksglas är dessutom ingen förpackning och ingår därmed inte i förpackningsinsamlingen. Dricksglas kan lämnas vid återvinningscentralen. 

Vad gör jag med invasiva växter som jag hittat i min trädgård? 

Lägg växterna med rot och allt i en tät säck och förslut den ordentligt. Säckarna kan lämnas in på våra återvinningscentraler, där finns en container för invasiva växter. Invasiva växter får absolut inte placeras tillsammans med övrigt trädgårdsavfall. På Naturvårdsverkets hemsida finns bilder och mer information om invasiva växter. 

Vad gör jag med frigolit som jag vill bli av med? 

Frigolit och cellplast ska du sortera som plastförpackning. 

Vad gör jag med gamla utgångna läkemedel som jag vill bli av med? 

Gamla utgångna läkemedel ska lämnas in på närmaste apotek.

Vad gör jag med ammunition som jag vill bli av med? 

Ta kontakt med polisen på telefonnummer 114 14. 

Vad gör jag med fyrverkeripjäser som jag vill bli av med? 

Rester från detonerade fyrverkeripjäser kan lämnas i containern för Brännbart på våra återvinningscentraler. Är fyrverkeripjäserna odetonerade ska dessa lämnas in till återförsäljare. 

Vad gör jag med gamla bildäck som jag vill bli av med? 

Bildäck är en av de saker som inte tas emot på våra återvinningscentraler. Kontakta däckåterförsäljare eller däckverkstad. 

Vad gör jag med hela kläder som jag vill bli av med? 

Hela och rena kläder kan du lämna för återbruk på våra återvinningscentraler och på Returpunkt Centrum i centrala Luleå. 

Vad gör jag med trasiga kläder som jag vill bli av med?

Trasiga kläder sorterar du som brännbart restavfall. 

Vad gör jag med matolja och frityrolja som jag vill bli av med? 

Mat och frityrolja bör inte hällas i avloppet eftersom det kan orsaka igensatta ledningar.  Samla in oljan och fettet i lämpliga behållare, exempelvis PET-flaskor eller annan plastflaska och sortera det som restavfall. För dig som bor i villa eller radhus innebär detta ditt gröna kärl.  Att just denna förpackning inte kan återvinnas innebär en mindre miljöförlust än igensatta avloppsrör. Små mängder matolja eller fett i stekpannan kan torkas av med hushållpapper, som sorteras som restavfall likt ovan. Sedan är det bara att diska pannan som vanligt.

Vad gör jag med gamla plastförpackningar innehållande krämer och lotion som jag vill bli av med? 

Det bästa är förstås att använda slut på produkterna. Om produkterna har blivit gamla måste förpackningarna tömmas på innehållet i påsen för brännbart restavfall. Därefter kan förpackningarna sorteras ut som plastförpackning.  

Hur kan jag veta vad som är farligt avfall? 

Exempel på farligt avfall är kemikalier, färg- och limrester, sprayflaskor, elektronik, batterier och ljuskällor. Blanda inte olika sorters farligt avfall, utan lämna in dem var för sig och märk förpackningen med vad den innehåller om det inte är i originalförpackning. Då blir det enklare för personalen på återvinningscentralen att sortera avfallet rätt. 

Vad gör jag med nagellack och hårspray som jag vill bli av med? 

Nagellack och sprayburkar är farligt avfall och ska lämnas på våra återvinningscentraler och på Returpunkt Centrum i centrala Luleå. 

Hur sorterar jag tomma målarfärgsburkar? 

Målarfärgsburkar som är penseltorra vilket innebär att du inte får upp någon mer färg med penseln ska lämnas på våra återvinningscentraler som metall,om burken är av metall. Är burken av plast sorteras den som restavfall. Annars ska målarfärgsburken sorteras som farligt avfall, även om det bara är lite färg kvar i den. 

Kan jag/vi hyra container av Lumire? 

Vi har containrar för olika typer av avfall, både för privatpersoner och företag. Bokning sker direkt på vår sida om container eller genom att ta kontakt med oss på kundservice@lumire.se eller telefon 0920-25 09 10.