Vår ledning & styrelse

Ledning

Vår ledningsgrupp består av vår VD och stabs- och avdelningschefer.Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi med målsättningar och utveckling för att skapa en hållbar miljö.

Porträttbild på Lumires VD och presskontakt Per Ekervhen

Per Ekervhen

VD
Porträttbild på Lumires ekonomichef Lotta Rova

Lotta Rova

Ekonomichef
Porträttbild på Lumires Kvalitet-, miljö- & arbetsmiljöchef Per-Anders Adolfsson

Per-Anders Adolfsson

Kvalitet-, miljö- & arbetsmiljöchef
Porträttbild på Lumires hållbarhets, kund och kommunikationschef Jenny Widmark

Jenny Widmark

Hållbarhets- & kommunikationschef

Jesper Samuelsson

Tf Återvinnings- & avfallschef

Petra Viklund

Vatten- & avloppschef

Daniel Ekervhen

Produktionschef, vatten & avlopp

Elin Selberg

HR-chef

Styrelse

Att få vara med och arbeta för hållbarhet är en viktig fråga för vår styrelse. Staffan Ek, vår styrelseordförande berättar:

”Hållbarhet för mig är ta tillvara på de material som redan finns, som redan är producerat och att det används i flera omgångar. Viktigt för oss framöver är utvecklingen av nya återvinningscentralen Risslan, men också de befintliga återvinningscentralerna.”

Från vänster: Yvonne Stålnacke (S), Baran Calisir (M), Lotta Lindgren (MP), Mikael Boström (S), Staffan Ek (S, styrelseordförande), Patrik Svanerudh (KD), Eric Lundvall (C). Saknas på bild gör Jurate Kumpiene, professor i avfallsteknik på Luleå Tekniska Universitet och Sari Hedlund (M).