Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Vår ledning & styrelse

Ledning

Vår ledningsgrupp består av vår VD och stabs- och avdelningschefer. Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi med målsättningar och utveckling för att skapa en hållbar miljö.

Per Ekervhen

VD

Lotta Rova

Ekonomichef

Per-Anders Adolfsson

Kvalitet-, miljö- & arbetsmiljöchef

Jenny Widmark

Hållbarhetschef

Ola Cederholm

Återvinnings- & avfallschef

Petra Viklund

Vatten- & avloppschef

Johan Torgerstad

HR- och Kommunikationschef

Mats Henriksson

IT- och säkerhetschef

Styrelse


Lumire har en ny styrelse sedan mars 2023 med Yvonne Stålnacke som ny ordförande.

Yvonne Stålnacke Ordförande, S
Mikael Boström, S
Anja Johansson, S
Lotta Lindgren, MP
Andreas Skarvö, M
Andreas Bergström, KD
Viveka Nordlund, L
Mia Persson, V
Jurate Kumpiene, LTU
Per Ekervhen, VD Lumire
Lotta Rova, Ekonomichef Lumire