Kronan återvinningscentral stänger

Återvinningscentralen på Kronan stänger

I och med Kronandalens exploatering behöver återvinningscentralen och återvinningsmarknaden på Kronan stängas ner. Lumire håller på att färdigställa den nya återvinningscentralen Risslan på Porsödalens industriområde. När Risslans återvinningscentral står klar i december i år kommer besökarna, förutom att lämna material för återvinning, enkelt kunna lämna in saker till återbruk.

Den 5 september stänger återvinningscentralen på Kronan. Inlämning av avfall eller återvinning exempelvis grovavfall, farligt avfall som kemikalier och elektronik, vitvaror, löv- och ris, kan under perioden från Kronans stängning fram till återvinningscentralen Risslans öppning som vanligt lämnas in på Lumires återvinningscentraler i Sunderbyn, Antnäs och Råneå.

Perioden mellan ÅVC Kronans stängning och ÅVC Risslans öppning kommer mottagning av återbruk (kläder, prylar som någon annan kan ha glädje av) vara begränsad. Du har möjlighet att lämna in saker till återvinningsmarknaden på Kronan fram till 30 september. För att minska risken att saker som skulle kunna få nya ägare istället slängs som avfall ber vi dig att avvakta med att lämna in för återbruk under perioden oktober-november.

Planerar du att rensa hemma, passa på under sommaren eller vänta till återvinningscentralen Risslan öppnat. Vi hoppas på ert överseende under denna övergångsperiod och är tacksamma för att ni planerar ert besök till våra övriga anläggningar.

Återvinningsmarknadens butiker på Kronan kommer att vara öppna hela oktober, därefter stängs verksamheterna på Kronan ner.

I december slår portarna upp för den nya anläggningen för återvinning och återbruk på återvinningscentralen Risslan.

 

Viktiga datum:


5 september
stänger rampen på återvinningscentralen Kronan

30 september stänger inlämningen av återbruk på Återvinningsmarknaden Kronan

31 oktober Återvinningsmarknaden Kronans butiker stänger

Sidan uppdaterad: 2021-07-16