Bild på ett asbeströr på kronans återvinningscentral

Viktigt om att lämna asbest

Asbest är ett farligt avfall som länge användes som byggmaterial fram till att det totalförbjöds i Sverige 1982. Trots det är asbest fortfarande en allvarlig hälsorisk, inte minst för personalen vid återvinningscentralerna.

Släng asbest på rätt sätt

En korrekt hantering är viktig för att skydda både din egen och vår personals hälsa. I Luleå kommun är det är endast på Sunderbyns ÅVC som du kan lämna asbest. Avfallet ska lämnas inplastad i en särskild uppmärkt container. Rådgör alltid med personalen om du är osäker kring inlämningen.

Förekomst

Det är viktigt att känna till om ett material innehåller asbest. Vi rekommenderar att du anlitar en utbildad sanerare för hanteringen. Här kan asbest förekomma:

 

 • Ventilationsanläggningar, ventilationskanaler
 • Båtskrov och runt maskininstallationer
 • Fasadbeläggning (eternitplattor)
 • Fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
 • Tak
 • Som värmeisolering i rör och värmepannor
 • Strålskydd på skåpsidor mot gasspisar
 • I bullerdämpning
 • Armering i skivor, kanaler och golvplattor
 • I underskikt till plastmattor
 • I färger och plaster
 • I fix och fog till kakel
 • Gamla fordonsbromsar

Asbestfibrer fastnar i kroppen

När material som innehåller asbest slängs, frigörs en stor mängd asbestdamm. Dammet kan vid inandning fastna i lungblåsorna och därifrån transporteras vidare och ansamlas bland annat i lungsäck och bukhinna.

Under de senaste tio åren har 70–100 personer årligen anmält asbestrelaterad arbetssjukdom i Sverige. Ansamlade asbestfibrer kan orsaka flera allvarliga sjukdomar, bland annat cancer. Den vanligaste cancerformen orsakad av asbest är mesoteliom. Enligt Socialstyrelsens cancerregister avlider drygt 100 personer per år av mesoteliom. Symtomen uppträder ofta många år efter att exponeringen inträffat.

Tack för att du inte slänger asbest någon annanstans än på Sunderbyns återvinningscentral.

Läs mer om hur du hanterar asbest på arbetsmiljöverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2021-07-01