Finns det en gräns för när det ska finnas restavfallskärl i ett flerfamiljshus? 

Det finns inget generellt krav på att det måste finnas restavfallskärl. Alternativet är att varje hyresgäst far med sitt avfall till närmaste återvinningscentral.

Sidan uppdaterad: 2016-03-22