Hur fungerar uppehåll i sophämtning?  

För att få tillstånd till uppehåll i din sophämtning måste uppehållet gälla under minst fyra månader i sträck. Du kan som längst få tillstånd till uppehåll under ett år, därefter måste en ny ansökan göras. Uppehållet innebär en befrielse från hämtningskostnaden, men du måste fortfarande betala fastighetens grundavgift.

Sidan uppdaterad: 2016-03-22