Kan jag bränna mina sopor på egen hand? 

Nej, enligt miljöbalken är det ett miljöbrott att bränna sina sopor själv och straffet kan bli fängelse. När vi förbränner sopor bildas gaser som kan vara farliga för människors hälsa och miljön. Därför får sopor bara förbrännas i särskilt godkända avfallsförbränningsanläggningar.

Sidan uppdaterad: 2018-05-22