Måste jag ha sophämtning även om min sopmängd är liten?

Enligt flera domar i miljödomstolen bildas alltid en viss mängd avfall som inte kan tas omhand på den egna fastigheten. Om du har liten mängd sopor kan du tänka på att välja ett litet kärl och välja ett långt hämtningsintervall. På så sätt blir även kostnaden lägre. 


Om du äger en fritidshusfastighet och endast besöker fastigheten för tillsyn kan du begära uppehåll i sophämtningen och då endast betala din grundavgift. 

Sidan uppdaterad: 2018-05-22