Vad kan lämnas på en återvinningscentral? 

På en återvinningscentral kan hushållen lämna det avfall som de inte får eller kan slänga i kärlen hemma, exempelvis grovsopor, trädgårdsavfall och farligt avfall. Det är däremot inte tillåtet att ta sitt brännbara avfall från det gröna kärlet till återvinningscentralen istället för att ha ett grönt kärl vid tomten.

Sidan uppdaterad: 2018-05-22