Vad tjänar jag som konsument på att källsortera mina förpackningar?

Det du som abonnent direkt kan tjäna på ekonomiskt är att du kan ha ett längre tömningsintervall av ditt brännbara avfall om du källsorterar. Du får därmed mindre mängd kvar i den gröna tunnan. Bor du i lägenhet så hjälper du till att hålla nere kostnaderna för brännbart avfall (som är dyrast av alla avfallsfraktioner) och i slutändan kan det påverka din hyra/avgift. 

Sidan uppdaterad: 2016-03-22