Varför måste jag ha en brun tunna?

Enligt Luleå kommuns föreskrifter om avfallshantering ska matavfall sorteras ut. Alternativet är att kompostera matavfallet själv på den egna fastigheten, för att kunna göra det måste komposten först godkännas av miljö- och byggnadsnämnden.

Sidan uppdaterad: 2018-05-22