Varför ska jag betala grundavgift? 

Avfallsavgiften är uppdelad i en grundavgift och en hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgift går till att finansiera alla fasta kostnader såsom administration, information, räntekostnader m.m. Alla återvinningscentraler finansieras genom grundavgiften. Betalar man inte grundavgift får man inte heller besöka återvinningscentralerna. Uppehåll kan man bara ha på behandlingsavgiften. 

Sidan uppdaterad: 2018-05-22