Varför tömmer ni båda tunnorna i samma bil?

De flesta villors avfallskärl töms med hjälp av en bil som lyfter kärlet med en arm på sidan och tömmer den genom en lucka i bilens tak. Det kan se ut som att allt avfall blandas men en rörlig lucka styr avfallet ner i rätt fack. Bilen är indelad i två separata fack med hjälp av en skiljevägg. På så sätt kan en och samma bil tömma både brännbart avfall och matavfall utan att materialen blandas.

Sidan uppdaterad: 2016-03-22