Vilka egna hemkomposter godkänns? 

Luleå MiljöResurs har inte mandat till att bevilja hemkompostering, det är miljö- och byggnadsnämnden som enligt reglerna är de som kan bevilja hemkompostering.

Trädgårdsavfall får du kompostera utan särskild anmälan.

 

Sidan uppdaterad: 2018-05-22