Kvalitet och miljö

ISO Certifiering

Vi har ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem enligt standard ISO 9001:20015 och ISO 14001:2015.

Det innebär att vi jobbar strukturerat med ständiga förbättringar och en kvalitetssäkrad styrning av rutiner, processer och resurser. Vi har fortlöpande utbildningsinsatser bland alla medarbetare  och ser till att vi höjer kompetensnivån inom hela organisationen.

Hållbarhetspolicy

Vår hållbarhetspolicy har tagits fram som ett styrande underlag för beslut. Med hållbara beslut och arbetssätt och genom tydliga målsättningar och ständiga förbättringar kan vi verka på ett sätt som främjar hållbar utveckling.

Policyn omfattar fyra fokusområden, miljöåtaganden, arbetsmiljö- och sociala åtaganden, kvalitetsåtaganden och ekonomiska åtaganden.

lumire hållbarhetspolicy
Sidan uppdaterad: 2020-06-03