Statistik

Hushållsavfall 2020

Vikt

Brännbart

10 355 ton

Matavfall

4 332 ton

Trädgårdsavfall

3 904 ton

Trä, ej impregnerat

5 655 ton

Metallskrot

1 529 ton

Hushållsavfall avser både fastighetsnära insamlning och från återvinningscentralerna.

Förpackningar

Vikt

Glas

19,9 kg/inv

Papper

20,2 kg/inv

Metall

2,5 kg/inv

Plast

9,9 kg/inv

Tidningar

23,3 kg/inv

Statistiken av förpackningsinsamlingen anges i kilo per fast boende invånare och år (31 december samma år).

Sidan uppdaterad: 2021-06-08