Östra länken tar plats vid Örnäsrondellen

Med start i början av maj och till oktober månad kommer vatten- och avloppsprojektet vid namn Östra länken att göra ett omfattande arbete vid området som sträcker sig från Örnäsrondellen mot Malmudden. ”Tillsammans med LLT, Luleå lokaltrafik och våra partners har vi hittat lösningar för gång- och cykeltrafikanter och alla som åker buss till eller från stan”, berättar Östra länkens huvudprojektledare Stefan Lindqvist, Lumire (bilden).


Det omfattande vatten- och avloppsprojektet Östra länken kommer under sommaren att arbeta på många platser i Luleå, bland annat vid Örnäsrondellen i Luleå med rörnedläggning och återställningsarbete. Arbetsplatsen som sträcker sig från Örnäsrondellen mot Malmudden är framför allt vid mackarna, och för att hålla säkerheten har ett antal åtgärder vidtagits för att se till att inga människor eller djur kommer till skada. Nya lösningar för buss, gång och cykelvägar finns presenterade på kartan:

Ett antal skyltar kommer att placeras vid alternativa vägar, för att det ska vara enkelt att hitta sin väg. Den runda cirkeln märkt ”Du är här” finns med på samtliga kartor.

– Arbetet med att uppdatera Luleås vatten- och avloppsrörsystem är helt avgörande för att Luleå ska kunna växa, och för att Luleåbornas vatten och avlopp ska fungera väl. Det tidigare rör-systemet har mellan 60 – 100 år bakom sig. Nu genomför vi ett omsorgsfullt arbete för att rören ska kunna hålla 100 år till, och för att underhållsarbetet framöver ska bli så smart och kvalitativt som möjligt, säger Lumires Stefan Lindqvist, som är huvudprojektledare för Östra länken.

Tidperioden för arbetet och de temporära lösningarna är från början av maj till oktober. Lumire och LLT, Luleå lokaltrafik och övriga partners har samarbetat för att hitta lösningar för alla som tar bussen till eller från stan. Ingen bil- eller bussväg blir avstängd, även om passagen mellan Örnäsrondellen mot Malmudden kommer att smalnas av vilket kan leda till en långsammare trafikrytm.