Pålnings­arbetet vid Arontorps­viken beräknas snart vara klart

Känner du till Arontorpsviken? Det är vattnet som finns mellan Örnäset och Svartöstan, och där förbereds för en ny pumpstation inom Östra länken-projektet. Det mångåriga projektet som ger oss som bor i Luleå idag men också ett framtida Luleå med större befolkning ett välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi har träffat Johans Sandström, projektansvarig och arbetsledare Roger Lundström (bild ovan) samt Johan Lundström som bor i närheten av arbetsplatsen. Här berättar de mer om vad som sker, och hur det upplevs för de boende:


Tidigare i somras berättade Lumires projektchef Malin Sunesson om planerna vid Arontorpsviken, och nu kan Roger Lundström, platschef på NCC som är partner i projektet berätta mer om hur arbetet fortlöpt hittills:

– Det som hänt hittills är att vi pålat ner 216 rörpålar, där varje rör är 20 meter långt. Syftet med pålningsarbetet är att göra en grund för den pumpstation som behövs här på plats. Då Arontorpsviken och vattnet finns så nära, valde vi denna metod med att schakta ur och påla istället för att gräva en en mycket större grop, för att kunna förbereda för pumpstationen som beräknas finnas på plats hösten 2024, sedan dröjer det ytterligare en tid innan den tas i drift.

Hur ser tidsplanen ut, håller den?

– Arbetet har gått väldigt bra, vi är tre – fyra veckor före i tid. Vi är ju nära vattnet vilket påverkar jordens kvalitet och hittills har det varit positivt – vi har utfört arbetet på betydligt kortare tid än planerat, vilket spar resurser och pengar. Vi är försiktigt optimistiska, eftersom den ”mjuka” jorden också kan få mer obekväma effekter men vi är väldigt nöjda än så länge, säger Roger Lundström.

Johan Lundström bor i närheten av arbetsplatsen, och tycker att det har fungerat bra som helhet.

Vi träffar också Johan Lundström, som bor på Örnäset, i närheten av byggarbetsplatsen. Hur har du som boende upplevt ljudnivån under sommaren?

– Det har varit sporadiskt, det lät lite mer i början av pålningen som var ett knackande ljud. Vi bor ju nära all industri vid Svartöstan så det är svårt att urskilja vart ljuden kommer från. Jag har inte varit störd av ljudet, och då bor jag ändå bara 500 meter från byggarbetsplatsen.

Har det funnits andra störningsmoment?

– Det har varit lite problematiskt vid trafiken, gång och cykelbanan och avspärrningen men man lär sig, hittar nya vägar, säger Johan Lundström.

När det gäller gång- och cykelbanan har Johan Sandström, projektledare för pumpstation 40 inom Östra länken mer information om vad som sker framöver:

– Luleåborna har varit tålmodiga, och nu dämpas mycket av ljudnivån även om det kommer vara byggbuller framöver också. När det gäller gång- och cykelvägen håller vi precis på att lägga igen en skarv vid korsningen Örnäsvägen, när den är klar kommer vi att kunna dra en tillfällig gång- och cykelväg över Svartövägen vilket gör att man inte behöver ta sig hela vägen mot Matstället. Vi kan korta sträckan betydligt, vilket är positivt och den beräknas vara klar i början av oktober, berättar Johan Sandström avslutningsvis.