Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Projekt­ledaren: ”Det handlar om att göra medvetna val utifrån hållbarhet”

Uddebo, Luleås största avloppsreningsverk. Hit kommer allt som spolas ner i våra avlopp från toaletter, diskbänkar och duschar vilket huvudsakligen handlar om avloppsvatten men även mer udda föremål, som gosedjur och löständer har dykt upp. Som tur var är de senare nämnda sällsynta, då ledningar och avloppsreningsverk är till för just avloppsvatten och inget annat. Nu närmar sig byggstart av en ny intagsdel, det vill säga första stoppet för allt avloppsvatten där skissbilden ovan visar den nya delen (bildcredd: Norconsult) Lumires projektledare Anna-Karin Andersson (bild nedan) berättar mer om varför det är viktigt för Luleå idag och i framtiden:


– Den nuvarande intagsdelen, alltså det första steget där avloppsvattnet når avloppsreningsverket är mer än 50 år gammalt och behöver uppdateras. Ny teknik gör att vi kommer att kunna rena och ta bort det grövsta skräpet i högre utsträckning. Dessutom kommer det ge större ”redundans” vilket innebär en säkrare drift och bra möjligheter till att underhålla hela avloppsreningsverket. Vi har långa perspektiv för vatten- och avloppssystem i Luleå kommun, och förväntad livstid är 50 – 100 år – även om det kommer att krävas underhåll och reparation i viss mån. Det är hållbarhet.

Vilka hållbarhetsmål finns uppsatta för projektet?

– Exempelvis kommer vi att sätta upp solceller på fasaderna, vi optimerar också vattenanvändningen. Vi kommer i den nya intagsdelen att använda delvist renat avloppsvatten i processen. Vi har gått igenom alla delar för att kunna vara så energisnåla som möjligt och göra medvetna val utifrån hållbarhet, säger Anna-Karin Andersson och lägger till:

– Något som är nytt för industriområden är att vi också jobbar med grönytor vid byggnaden, hur de kan fungera som ekosystemtjänster, exempelvis genom en förbättrad dagvattenhantering (dagvatten är regnvatten som når marken, red:s anmärkning) och förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald.

Själva byggnationen startar i februari 2024 och projektet som helhet kommer att pågå till mitten eller slutet av 2026. Lumire arbetar tillsammans med Peab Anläggning, som vann upphandlingen som genomfördes 2022. Projektet är ett samverkansprojekt. Det innebär att Lumire tillsammans med Peab planerar och utvecklar projektet tillsammans och har även satt ihop en organisation med olika konsulter och underentreprenörer. Även dessa har varit med i hela utvecklingsprocessen och kommer att följa med under hela arbetet.

Vad ser du som positivt med denna typ av samverkansform? 

– Något som är positivt med det här sättet att arbeta är att man får in olika sorters kompetenser från såväl drift, som bygg och produktion, vilket innebär mer kunskap och fler infallsvinklar. På så sätt blir slutprodukten bättre och robustare än om det enbart är ett perspektiv man tar hänsyn till vid planering, säger Anna-Karin Andersson och lägger till avslutningsvis:

– Det kräver mer resurser i tidigt skede. Men sett över hela projekttiden och även avloppsreningsverkets livscykel är det här arbetssättet det absolut bästa, vid komplexa projekt som det här är.