Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

2022: Returpapper blir kommunens ansvar

I Luleå betyder det att du fortfarande ska lämna dina tidningar på återvinningsstationen, där du lämnar förpackningar. Däremot kommer inte längre Pressretur AB att ansvara för insamlingen av returpappret, utan istället vi på Lumire.

Det här ska läggas i kärlet för returpapper:

• tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
• kataloger
• reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
• skriv- och ritpapper
• pocketböcker

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning. Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga avfallspåsen, liksom inbundna böcker om de inte kan lämnas till återbruk på återvinningscentralen eller Returpunkt Centrum, omslagspapper läggs bland pappersförpackningar.

Återvinnare är goda planetskötare: Om du återvinner en enda dagstidning sparar du energi som räcker för att brygga 38 koppar kaffe. Ändringen gäller bara returpapper och sker som en följd av regeringens beslut att producentansvaret för returpapper ska upphöra. Producentansvaret för förpackningar kvarstår, och här blir det i dagsläget inga ändringar vad gäller insamlingen. Synpunkter om exempelvis fulla behållare eller snöröjning görs fortsatt till FTI FTI AB 0200 – 88 03 11

Fastighetsägare och verksamheter som idag har avtal med en entreprenör som hämtar returpapper vid fastigheten måste säga upp dessa avtal. Kontakta oss via mejl på kundservice@lumire.se så hjälper vi dig.