Så får du pant från för­packningar

Du känner säkert till pantamera-maskiner som ger dig pant för de burkar du lämnar in. Nu har FTI, Förpackningsindustrin som äger alla återvinningsstationer i Sverige, sett till att alla som lämnar förpackningar på en återvinnings­station kan få ersättning i form av pengar, kuponger eller för att ge till välgörenhet. Vi har träffat två tidiga testpiloter: Lumires Camilla Vesterlund och Ylva Hagnelöv (bilden) som berättar mer om hur det går till:


– Innan man lämnar den tomma förpackningen i containrarna på återvinningsstationen, tar man sin telefon och skannar allt som ska lämnas in, med hjälp av de EAN-koder som finns på förpackningen. I appen visas då vilket föremål det är och inte minst – hur det ska sorteras, i vilket kärl på återvinningsstationen, berättar Ylva Hagnelöv.

Förutom att appen visar vad det är för ett föremål och hur den ska sorteras, får du även information om koldioxidutsläpp som minskar tack vare att förpackningen återvinns. På plats på återvinningsstationen använder man en annan del av appen som kallas för ”Din pantpåse”. Här finns alla inskannade förpackningar som du redan registrerat. När du lämnar ifrån dig förpackningarna och tömmer ”Din pantpåse” omvandlas din insats till poäng. Dessa poäng kan antingen växlas mot pengar eller mot rabattkuponger, bland annat på Apoteket. Det går också fint att donera pengarna, exempelvis till Hjärt – lung-fonden, Djurens vänner eller stiftelsen Håll Sverige rent.

– Det var min kollega Ylva som tipsade om appen, och hemma hos oss försöker vi på alla sätt återvinna så mycket som möjligt. Jag tänkte också att det kan vara en bra grej för mina barn, att det kan bli en bra motiveringsfaktor för dem. Tack vare att det finns olika belöningar som kan motivera som pengar, poäng och att kunna ge till välgörenhet kan det vara så att många kan få draghjälp för att börja sortera bättre, säger Camilla Vesterlund (bilden ovan) som använt tjänsten under en tid, och Ylva Hagnelöv säger avslutningsvis:

– Det finns förstås en koppling till våra arbeten också, då vi arbetar med vatten- och avloppsfrågor och dess utveckling inom Lumire. Vi ser effekterna av att plast når våra avloppsledningar och våra vatten och diken. Att vi återvinner mer, och inte får ut plasten och andra förpackningar i naturen kommer göra stor nytta för oss alla.

Fakta samarbete Förpackningsindustrin (FTI) och Bower (källa FTI):

Samarbetet med Bower innebär att de producenter som är kunder till FTI får en rabatt på anslutningsavgiften för medverkan i Bowers återvinningsapp. När producenterna anslutit sig till Bower, blir deras förpackningar möjliga att skanna i appen. Kommuninvånarna får poäng när de skannar och återvinner förpackningar. Poängen kan växlas in mot kuponger, kontanter eller skänkas till välgörenhet. Saknas en station kan man enkelt lägga till den direkt i appen. Appen är gratis att ladda ner och går att använda i hela Sverige.