Så förbättras vatten­­reningen i Klöverträsk

Med start i våras sker en uppgradering i Klöverträsk när det gäller vattenreningen. En förflyttning från kemisk till biologisk rening, och en tillbyggnad av vattenverket som gör att vattnet för Klöverträskborna ska vara av god kvalitet även framåt i tiden. ett jobb som beräknas vara klart under våren 2023. Lumires VA-ingenjör (VA står för vatten- och avlopp) och projektansvariga Erika Broström (bilden ovan) berättar mer om vad som skett, och vad som händer framöver:


– Vattenverket i Klöverträsk har funnits en lång tid och är placerat vid skolan, nu har vi precis fått klart den tillbyggnad som behövs för att kunna göra en förflyttning av reningen, från kemisk till biologisk.

Varför är det bättre med biologisk rening?

– Det är en fråga om att ta hand om vår miljö, och med biologisk rening behövs inga kemikalier vilket är positivt för miljön. Det är också bättre för vår personal, och dessutom kan man säga att den sköter sig själv, till skillnad från att hantera kemikalier.

Vilken är nyttan för Klöverträskborna?

– Vi har problem med missfärgat vatten vilket beror på att det har varit svårt att rena vattnet från järn och mangan. Mangan är ett metalliskt grundämne som liknar järn. Det är mest trist för färgen, det är inte otjänligt eller farligt. Dessutom finns det flourider som bara ska nå en viss gräns, och där har vi varit nära gränsvärden – om än inte överstigit dem. Tack vare att vi också sätter in ett membran får vi bort flourider.

Varför är detta bra på längre sikt?

– Förutom nyttan för dagens och framtidens Klöverträskbor, så genomförs en spolning av ledningsnätet regelbundet på grund av missfärgningen, och förhoppningen är att den nya processen gör det bättre.

Har det varit, eller kommer det att bli, driftstörningar som påverkat de boende?

– Det kommer att bli driftstörningar, som att vattnet behöver stängas av under kortare perioder och där förbereder så mycket som möjligt, för att avbrotten ska vara så korta som möjligt. När det gäller planerade avbrott, går vi ut med information i förväg. Vi är glada för tålamodet, framför allt från barnen och personalen som finns i skolan bredvid.

Ja, vattenverket finns ju vid skolan och så alltså även den nya tillbyggnaden. Hur länge kommer byggnadsställningar att finnas på plats?

– Slutbesiktning av marken kommer att ske under senhösten, då kommer vi att ta bort stängslen och återställandet startar. Där jobbar vi i samråd med skolan. Vi beräknar vara helt klara under våren 2023, berättar Erika Broström avslutningsvis.