Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Så gör Luleåborna oss ännu bättre

Sedan en tid är gång- och cykelvägen vid Mjölkuddsstranden avstängd då vatten- och avloppsprojektet Östra länken arbetar för fullt med återställande och nedgrävning av rör. Allt för att säkerheten är viktigast, och inga människor eller djur ska komma till skada. Tack vare att Luleåbor hört av sig med önskemål och idéer om att kunna ta sig ner till vattnet, eller rättare sagt isen, har vi nu öppnat upp ett antal passager som får användas för att ansvarsfullt kunna ta sig ner till isen, och senare under sommaren – mot vattnet.


Erik Edenroth, kvalitet- och miljöansvarig samt arbetsledare på NCC som är partner till Lumire i projektet Östra länken berättar mer:

– Vi har lyssnat på de människor som bor här i närheten, vid Mjölkudden och Tuna och som önskar kunna ta sig ner till isen, nu när påsken närmar sig. Därför har vi uppdaterat alla kartor som finns vid de olika avstängningsskyltarna, samt öppnat upp några passager som endast ska användas för att ta sig ner till isen. Det finns alternativ väg för de som ska gå eller cykla till eller från Storheden, och det är viktigt att respektera avstängningarna, säger Erik Edenroth och lägger till:

– Det syns kanske inte alltid med en gång att vi jobbar vid ett visst område, så det är viktigt att följa skyltarna.

Arbetet kommer att pågå till hösten 2022, och handlar om såväl vatten- avlopp, samt el-arbeten. Lumire kommer också att arbeta med att förbättra gång- och cykelvägar. Passagerna mot vattnet kommer att hållas öppet i så stor omfattning som möjligt, men kan komma att stängas av temporärt då arbete sker. Vid dessa tillfällen kommer skyltning att ske, och allmänheten ombeds vara uppmärksam.

De uppdaterade kartorna och skyltarna som placerats vid respektive nedfart är märkta ”Passager till strand”.