Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Så ska äggskalen sorteras i Luleå

Senaste tiden har både media och uppmärksamma Luleåbor pratat en hel del om hur äggskal ska sorteras – ska de placeras i kärlet för matavfall eller det brännbara restavfallet? Lumires expert Per-Anders Adolfsson inom avdelningen för Kvalitet, miljö och arbetsmiljö berättar mer om hur det ska ske och varför frågan är extra het just nu.


– För att ge en kort bakgrund handlar det om att matavfallet som samlas in i Luleå, skickas till Boden kommun där det rötas och därefter blir till biogas som är ett så gott som förnyelsebart drivmedel – det används bland annat som fordonsgas. Under förra veckan kom det oss till känna att processen för biogastillverkningen störs av äggskal och som leverantör och medskapare vill vi förstås se till att det fungerar så bra som möjligt. Inom Luleå kommun samlar in vi in cirka 4000 ton, eller 55 kilogram matavfall per person och år, förklarar Per-Anders Adolfsson.

Vilken förändring sker nu för Luleåborna?

– Det innebär att äggskal, som ju tillhör matavfall blir ett undantag som ska sorteras i det brännbara restavfallet. Det är jättebra att media också rapporterar om detta, vi är glada över att fler hjälper oss att sprida denna nyhet. Vi kommer också att ändra i vår sorteringsguide som finns på vår webbplats. Dessutom är nya kompostpåsar till hushållen beställda där rätt information finns på utsidan av påsarna, berättar Per-Anders Adolfsson.

Idag samlas matavfall in till Bodens anläggning från Luleå, Piteå, Älvsbyn, Kalix, Haparanda, Jokkmokk och Kiruna, och även från Norge. Syftet är att kunna skapa biogas, vilket kräver helt olika förutsättningar vid tillverkningen än när matavfall ska användas som kompost. Äggskal, grus och sand tillsammans ställer till det i biogasprocessen och sliter hårt på pumparna. Det blästrar anläggningen från insidan och sedan blir det stock i rören.

Biogas-tillverkningen bidrar till minskad miljöpåverkan eftersom det är ett av de renaste drivmedlen som finns i nuläget. Idag drivs bland annat personbilar, tjänstefordon, lokalbussar – däribland Luleå Lokaltrafik – och renhållningsfordon inom Lumire av biogas.