Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Så skyddar en gardin mot grumligt vatten

Känner du till vad en siltgardin är? Det är ett material, en slags markduk som är producerat av geotextil som placeras och läggs ut runt ett arbetsområde i vatten för att begränsa grumlighet. Vatten- och avloppsprojektet Östra länken håller nu bland annat till vid Tuna strand, och som förarbete inför byggandet av en nödutloppsledning för den pumpstation som finns i närheten kommer en siltgardin att läggas ner i vattnet. Platschef Axel Simu Müller (bilden) lär oss mer om vad som händer:


Vad menas med en nödutloppsledning?

– Vid ett oväntat stopp i pumpstationen, vilket sker sällan men som kan hända kommer avloppsvattnet att släppas ut i nödutloppsledningen istället för att det pressas bakåt i systemet, vilket skulle kunna innebära att hushållens källare blir fyllda av vatten, berättar Axel Simu Müller, platschef på NCC, som samarbetar med Lumire för Östra länken-projektet.

När sker arbetet?

– Det påbörjas vecka 21, kring 23 maj. Vi arbetar under hela sommaren, förutom under några semesterveckor. För den som passerar kommer det att se ut som en lång ”korv” uppe på ytan, som ringar in arbetsområdet i vattnet. Det som är en stor fördel är att grumligheten begränsas i yta, då vi arbetar med själva rörnedläggningen som annars kan dra upp mycket som skapar grumligt vatten i större utsträckning.

Skissbild över platsen där siltgardinen kommer att placeras, innan arbetet med att placera röret som blir en nödutloppsledning sätts på plats.

Kommer människor som rör sig i området att påverkas på något vis?

– Nej, de som möjligen påverkas är båtägare, som bör vara uppmärksam på att det ligger en siltgardin i vattnet. Den kommer att vara uppmärkt med bojor för säkerhet och trygghet. Eftersom den ligger och flyter på ytan kommer den att synas väl, berättar Axel Simu Müller avslutningsvis.