Samarbete för att minska spridningen av PFAS

Vad har brandsläckare, smink och popcornspåsar gemensamt? Jo, de är alla produkter som kan innehålla polyflourerande kemikalier, eller PFAS. Ett sorts evighetsmaterial som förorenat tusentals hektar mark och vattendrag eftersom ämnets styrka också är dess svaghet sett ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Kunskapen om hälso- och miljöpåverkan för PFAS som grupp är ännu begränsad, men det finns en sak som vi vet att högfluorerade ämnen, som PFAS har gemensamt – de är mycket svåra att bryta ned. Forskning visar att ämnena kan lagras i våra kroppar och påverka immunförsvar, skada arvsmassan och orsaka cancer. Nu startar Lumire och Luleå tekniska universitet (LTU) ett samarbete för att lära mer om det är möjligt att via Luleås vatten- och avloppsreningsverk minska spridningen av PFAS i naturen.


– När vi fick frågan om att delta i projektet såg vi möjligheten att vara med och bidra till att öka kunskapsnivån gällande spridningen av PFAS och med särskilt fokus på avloppsreningsprocessen. Projektet kommer att visa i vilken grad PFAS förekommer i avloppsvattnet och om det fastläggs på vägen genom reningsverket. Ökad kunskap är en förutsättning för att hitta lämpliga vägar framåt för att minska spridningen i vår miljö, därför är det viktigt för Lumire att vara med och bidra, säger Ulrika Larsson, tillförordnad vatten- och avloppschef på Lumire.

Ulrika Larsson, tillförordnad
vatten- och avloppschef på Lumire
Det här är PFAS:
 • Samlingsnamn för en större grupp kemikalier. 
 • Finns i över 4700 olika former. 
 • Uppfanns på 1950-talet. 
 • Transporteras via luft och vatten. 
 • Skadligt för både människor och djur. 
 • I stort sett alla individer – människa som djur – har exponerats. 
 • Svårt att bryta ned såväl kemiskt som biologiskt.

Lumire i unikt samarbete med Luleå tekniska universitet

Jurate Kumpiene är professor i avfallsteknik vid LTU, och leder forskningsgruppen som består av Ivan Carabante, biträdande professor i avfallsteknik, Kristina Ek och Linda Wårell som båda är biträdande professorer i nationalekonomi. Dessutom ingår Erika Lundström, vatten- och avloppsingenjör på Lumire och Ulrika Larsson, tillförordnad vatten- och avloppschef på Lumire. Projektet börjar med en enkätundersökning med syfte att undersöka Luleåbornas kunskap om PFAS, samt betalningsviljan för att undvika densamma i hushållsprodukter.

– Med kunskap om hur brett PFAS redan har spridits finns det ett stort behov av att förhindra vidare spridning i naturen, bland annat genom att undvika att använda produkter som innehåller PFAS, säger Jurate Kumpiene och fortsätter:

– Borttagning av PFAS är avgörande för att behålla god kvalitet på vattenmiljö, natur och människans hälsa och vatten- och avloppsreningsverk är viktiga aktörer för att lösa uppgiften. De kan däremot inte göra det på egen hand, delvis på grund av komplexiteten i behandlingsprocesserna och därmed kostnaderna, men också för att inte allt vatten passerar dessa anläggningar. Ett systematiskt tillvägagångssätt som omfattar insatser från ett brett spektrum av intressenter är därför nödvändigt.

Porträttbild på Jurate Kumpiene som leder forskningsgruppen för att minska spridningen av PFAS.
Jurate Kumpiene, professor i avfallsteknik vid LTU

Mätningar av PFAS i de svenska reningsverken är relativt nytt. Forskningsprojektet blir också den första vetenskapliga studien för att kartlägga förekomsten i Luleå. Lumire genomför regelbundna tester av dricksvattnet i Luleå och det förekommer ingen PFAS på något av vattenverken. Däremot sprider sig en del PFAS från hushållen genom avloppsreningsverken och vidare ut till naturen.

Vad kan jag som konsument göra?  

Eftersom PFAS-ämnen är mycket svåra att bryta ned är det allt svårare att undvika dem helt och hållet, men här kommer fem bra alternativ på hur du kan minska PFAS i din vardag:  

 1. Använd köksredskap i glas, porslin, rostfritt och gjutjärn utan non stick-beläggningar.  
 2. Välj textil av naturliga material, vatten- och smutsavvisande egenskaper innebär ofta PFAS. 
 3. Använd miljömärkta hudvårdsprodukter
 4. Impregnera stövlar, skor eller kläder med naturliga material, till exempel vax. 
 5. Använd skidvalla utan fluor. 

Projektet är finansierat av forskningsrådet FORMAS. Vill du veta mer om ämnet så har Naturskyddsföreningen samlat material på sin webbplats. Du kan också fördjupa dig genom att läsa LTU:s tidigare forskning.