”Samverkan är det viktigaste”

Hur är det att arbeta med Luleås största vatten- och avloppsprojekt? Östra länken-projektet handlar om att bygga vattenledningar för att säkra Luleås tillväxt. Lumires projektchef Malin Sunesson, och huvudprojektledare Stefan Lindqvists arbete flyttar sig över stora delar av Luleå och rör – och berör, många Luleåbor. Framtidsprojektet samlar människor från ett antal företag och branscher, med olika kunskap och där samverkan är det allra viktigaste. Nu söker vi ytterligare en huvudprojektledare, och fler kompetenser efterfrågas.


Berätta mer om vem ni söker, som skulle komma att trivas i rollen som huvudprojektledare:

– Vi söker dig som är driven och engagerad och som vill samarbeta, som är affärsmässig. Projektet är omfattande och mångfacetterat, och vi jobbar i team som innehåller kollegor från Lumire och Luleå kommun. Dessutom jobbar vi nära entreprenörer och konsulter eftersom det är ett så kallat partneringprojekt: utökad samverkan som gör nytta tack vare att vi löser eventuella utmaningar och problem med gemensam kraft redan i ett tidigt skede. Då finns både entreprenörens, beställarens och konsulternas tankar och idéer invävda i bygghandlingen. Detta minskar överraskningar och ger hög kvalitet på slutprodukten, säger projektchef Malin Sunesson och lägger till:

– Vi tar tillvara på att projektet är delat i flera etapper genom att kontinuerligt utvärdera och dra lärdomar av utförda delar och utifrån det utveckla projektet. Förutom att vi just ny söker en till huvudprojektledare välkomnar vi alltid spontanansökningar – vi vill gärna bli fler! Några gemensamma nämnare för oss som arbetar i projektet är att vi trivs med högt tempo, utmanande arbetsuppgifter och att arbeta tillsammans i team.

Hur är det att arbeta med ett för Norrbotten så ovanligt vatten- och avloppsprojekt?

– Det är väldigt roligt, vi jobbar med alla delar och tidsaspekter, som involverar många spännande frågor. Allt ifrån tidigt utredningsskede, projekteringsskede och vi är dessutom involverade i bygget, berättar Stefan Lindqvist och berättar avslutningsvis:

– Projekttiden sträcker sig över många år och det gör att vi också hinner fira ett antal delmål, tack vare att det stora projektet är uppdelat i flertalet etapper.