Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Second hand-butiken Samlat

På Köpmantorget i Luleå hittar du second hand-butiken Samlat, en butik som vi driver i projektform tillsammans med ett flertal olika aktörer. Butiken ska inspirera den inbitne second hand-personen såväl som den som aldrig tidigare sett second hand som ett alternativ. På Samlat kan du hitta utvalda plagg och prylar samt remake och återbruk från … Läs mer

Hållbarhetshuset

Cirkulärekonomi. Återvinning och återbruk. Att vi skapat Hållbarhetshuset på samma område som vår återvinningscentral Risslan handlar om att ge saker och ting en längre livslängd. På vår återbruksmottagning några hus bort kan du därför lämna in hela och rena kläder, saker och möbler som sedan flyttas vidare till Hållbarhetshuset – här finns allt från strumpstickor … Läs mer

Råneå ÅVC

En viktig del av vår återvinning av avfall sker på vår återvinningscentral i Råneå, som är öppen både för privatpersoner och företag. Som privatperson använder du återvinningscentralen utan kostnad, en service som ingår i grundavgiften för hushållsavfall. Företag, föreningar och verksamheter betalar en fast avgift på 340 kronor exklusive moms i samband med varje besök på återvinningscentralen. Faktura för besöket skickas automatiskt. På Risslans … Läs mer

Sunderby ÅVC

En viktig del av vår återvinning av avfall sker på vår stora anläggning i Sunderbyn. Här återvinns avfall från hushåll och företag från hela Luleå kommun. Totalt tar anläggningen emot cirka 50 000 ton avfall varje år. Återvinningscentralen och avfallsanläggningen har olika öppettider, för återvinningscentralen gäller tiderna i rutan ovan. Företag, föreningar och verksamheter betalar en fast avgift på 340 kronor exklusive moms i samband med varje besök på återvinningscentralen. Faktura … Läs mer

Risslan ÅVC

Risslan är den senast öppnade återvinningscentralen i Luleå. Ledorden har varit hållbarhet och enkelhet. Hållbarhet både vad gäller materialval och arkitektur men också vad anläggningen ska användas till. Enkelhet i de logistiska flödena, skyltningen och information på anläggningen – allt för att det ska vara lätt för Luleåborna att leva hållbart. Företag, föreningar och verksamheter betalar … Läs mer

Antnäs ÅVC

En viktig del av vår återvinning av avfall sker på vår återvinningscentral i Antnäs, som är öppen både för företag och privatpersoner. Som privatperson använder du återvinningscentralen utan kostnad, en service som ingår i grundavgiften för hushållsavfall.  Företag, föreningar och verksamheter betalar en fast avgift på 340 kronor exklusive moms i samband med varje besök på återvinningscentralen. Faktura för besöket skickas automatiskt. På Risslans återvinningscentral tar vi emot asbest, … Läs mer

Returpunkt Centrum

Är det dags att lämna in kläder som inte längre används, som någon annan kan ha nytta av? Eller laga, lappa eller fynda? På Returpunkt centrum som en mini-återvinningscentral och som har second hand-butiken Samlat intill sig på Köpmantorget i Luleå finns möjlighet att lämna avfall eller hitta skatter. Projektet Returpunkt har som syfte att … Läs mer